A
A

Sukces Kopernika! Gwarantowane dofinansowanie zagranicznych staży do 2027 r.

Sukces Kopernika! Gwarantowane dofinansowanie zagranicznych staży do 2027 r.

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektronicznych otrzymał Akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe na okres 01.03.2021-31.12.2027.

Przyznanie certyfikatu jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na organizację  wyjazdów uczniów klas trzecich technikum na zagraniczne staże zawodowe.

Do konkursu 2021 o Akredytację, który odbył się w pierwszym półroczu 2021, zgłoszono 563 wnioski. Projekt opracowany przez nauczycielki szkoły mgr inż. Dorotę Gawron i mgr Urszulę Kudłacik znalazł się na pozycji 15.

Pomimo panujących utrudnień związanych z pandemią COVID-19 dyrektor szkoły mgr Ilona Kula pilotuje prace nad organizacją zagranicznych staży zawodowych w pierwszej połowie 2022.

W ramach zaplanowanych na ten rok działań uczniowie i nauczyciele będą mogli podnosić kompetencje poprzez udział w stażach i szkoleniach w Irlandii (koordynator projektu mgr Ewa Marchewka), Hiszpanii, Portugalii, Włoszech (koordynator projektów mgr inż. Dorota Gawron).

Kategoria: Erasmus+ 2020-2023, Projekty Data opublikowania: 14 stycznia 2022 20:22