A
A
C

Szkolny Dzień Kariery

Szkolny Dzień Kariery

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją na rynku pracy, jak również zapotrzebowaniem  na informacje dotyczące wyboru przyszłej ścieżki kariery, w dniu 22 października 2018 roku w Powiatowym Zespole Nr10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach zorganizowano Szkolny Dzień Kariery. Do udziału w tym wydarzeniu została zaproszona cała społeczność szkolna, a w szczególności uczniowie ostatnich klas szkoły zawodowej oraz technikum i liceum ogólnokształcącego. Maturzyści wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicielkę Młodzieżowego Centrum Kariery w Andrychowie panią Marię Ćwiertnię i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krakowie – panią Małgorzatę Mazurek, które przedstawiły  trendy rynku pracy, a także zapoznały z metodami poszukiwania pracy. Zainteresowaniem cieszyły się także stoiska instytucji rynku pracy tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu – filia Kęty, Hufca 6-18 OHP Kęty, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Krakowie, Młodzieżowego Centrum Kariery w Andrychowie oraz Kasy Stefczyka.

W ramach indywidualnych rozmów wskazywano osobom zainteresowanym  źródła dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym. Uczniowie dowiedzieli się jak zdobyć  kwalifikacje w ramach szkoleń zawodowych czy stażu u pracodawcy, oraz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

„Zaskoczeniem dla nas były sugestie młodzieży pod kątem dalszej kariery zawodowej w kraju, nie wiele osób wykazywało zainteresowanie pracą zagranicą. Większość młodzieży w swoich wypowiedziach wiąże swoją karierę zawodową i przyszłość z Polską. Widzą perspektywy rozwoju poprzez kształcenie w różnych kierunkach i zawodach, chcą podnosić swoje kwalifikacje, co da im większe możliwości pozyskania pracy, dającej im satysfakcję zarówno spełnienia się zawodowego jak i finansową. Dojrzałe podejście do zmian jakie zaszły w naszym kraju, preferencje dla nowo powstających firm oraz programy prorodzinne utwierdzają młodzież  w decyzji o pozostaniu w kraju. Młodzież wykazuje dużą inicjatywę w zakresie  założenia własnego biznesu, ma w sobie dużo zapału oraz pomysłów na życie” mówiły Daria Byrska i Natalia Wójcik z PUP w Kętach.

Uczniowie mogli także uzyskać informacje dotyczące ofert pracy sezonowej, a także dokumentów aplikacyjnych. Dowiedzieli się, że wyznacznikami kariery zawodowej są nie tylko kwalifikacje, ale i kompetencje.

 

Młodzież objęta profesjonalną pomocą doradczą kształtuje kreatywne postawy i może aktywnie wejść na rynek pracy zgodnie z trendami Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne są działania doradców zawodowych. Udzielanie uczniom pomocy w zakresie wyboru ścieżki edukacji i zawodu, przygotowanie rodziców do świadomego planowania drogi edukacyjno-zawodowej ich dzieci jest jednym z warunków późniejszego sukcesu na rynku pracy.

 Dziękuję bardzo za pomoc przy organizacji Szkolnego Dnia Kariery pani Agnieszce Kotyńskiej, księdzu Grzegorzowi Majdzie oraz młodzieży Karolinie Kierczak, Szymonowi Mrowcowi i Jakubowi Żurkowi.

Doradca zawodowy: Maria Hankus-Godzisz

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 24 października 2018 13:38