A
A
C

Technikum

Technik mechanik

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Zawód technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej tradycji jednym z najstarszych w historii przemysłu. Jest zawodem szerokoprofilowym, obejmującym zagadnienia projektowania, konstruowania, wytwarzania i naprawy elementów maszyn i urządzeń, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Wszystkie dziedziny gospodarki, m.in.: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo potrzebują techników mechaników.

Technik mechanik zdobywa kwalifikacje do:

 • organizowania i nadzorowania produkcji maszyn i urządzeń,
 • wykonywania montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń,
 • wykrywania i usuwania przyczyn awarii oraz uszkodzeń,
 • wymieniania zużytych lub uszkodzonych elementów oraz zespołów
  w maszynach  i urządzeniach,
 • opracowywania dokumentacji technicznej,
 • projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części maszyn i urządzeń.
 • wspomagania pracy inżynierów,
 • samodzielnego wykonywania zadań we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych,

… czytaj więcej

Czytaj więcej...

Technik informatyk

 


Charakterystyka zawodu


We współczesnym świecie intensywnie rozwiają się nowe technologie informatyczne. Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży informatycznej rośnie z roku na rok. Absolwent technikum 4 letniego w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowane wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych sektorach rynku pracy, nie tylko tych związanych bezpośrednio z branżą informatyczną.

Wybranie przez ucznia tego kierunku nie zamyka przed nim dalszej drogi rozwoju zawodowego. Posiadanie biegłej umiejetności obsługi komputera będzie przydatne każdemu specjaliście. Kwalifikacje i umiejętności jakie osiągnie w trakcie nauki mogą stanowić doskonałą bazę, która na dalszym etapie edukacji będzie rozwijana na różnych kierunkach studiów podejmowanych na wyższych uczelniach.

 

Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik informatyk korzystają z pracowni komputerowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.  Wyposażenie jest sukcesywnie modernizowane tak, aby możliwe było jak najlepsze przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej. Stanowiska, na których pracują uczniowie spełniają wymagania stanowisk egzaminacyjnych i są akredytowane przez OKE.

… czytaj więcej

Czytaj więcej...

Technik elektronik

Charakterystyka zawodu

Szybki rozwój nowych technologii powoduje duże zapotrzebowanie na specjalistów różnych dziedzin nauki a szczególnie elektroników. Spośród różnych dziedzin nauki ta właśnie jest obecnie najszybciej rozwijającą się i wkraczającą do wszystkich sfer naszego codziennego życia, trudno by szukać obszaru, w którym nie zetkniemy się z zastosowaniem elektroniki.

Szkoła nasza od wielu lat kształci w tym zawodzie zapewniając uczniom wysoki poziom nauczania i dobre przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie technik elektronik jak również kontynuowania nauki na studiach wyższych. Gwarantujemy naszym uczniom bardzo dobry poziom nauczania teoretycznego i praktycznego przedmiotów zawodowych. Posiadamy znakomicie przygotowanych nauczycieli zarówno z przedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących. Zapewniamy uczniom zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach z dostępem do nowoczesnych przyrządów pomiarowych.

Każda pracownia oprócz wyposażenia elektronicznego i elektrycznego posiada stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.  W pracowni elektronicznej dysponujemy nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie urządzeń elektronicznych, umożliwiającym symulacje działania, pozwalającym na programowanie układów mikroprocesorowych i sterowników PLC oraz inne oprogramowanie  specjalistyczne.

… czytaj więcej

Czytaj więcej...

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Charakterystyka zawodu

Obecnie prężnie rozwijająca się branża gastronomiczna poszukuje osób posiadających umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Wiedzę z tym związaną można uzyskać kształcąc się w kierunku technika żywienia i usług gastronomicznych.
Ucząc się w  Technikum 4-letnim w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdobędziesz wiedzę z zakresu oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceny żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych oraz prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobędziesz również umiejętność aktywnego zachowania się na rynku oraz m. in.  prowadzenia własnej działalności gospodarczej i sporządzania biznes planu.
Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, m. in. restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki; możesz prowadzić własną działalność gospodarczą; fachowo i kompleksowo obsługiwać i organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe w bufetach, stołówkach, barach, itp. oraz projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych. Możesz być również zatrudniony w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i statkach.

… czytaj więcej

Czytaj więcej...

Technik hotelarstwa – STEWARD, STEWARDESSA, PILOT WYCIECZEK

 

Charakterystyka zawodu

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE. Technik hotelarstwa planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie, ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Absolwenci znajdują zatrudnienie w: hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, schroniskach i innych zarówno stałych jak i ruchomych (żegluga morska, lotnicza, koleje..) podmiotach, posiadających bazę noclegową; organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi; prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich.

 

 

 

Od 1 września 2018 roku wprowadzamy NOWOŚĆ na tym kierunku. Uczniowie klasy technik hotelarstwa będą mogli zdobyć dodatkowe umiejętności z zakresu: STEWARD, STEWARDESSA, PILOT WYCIECZEK. Innowacja będzie realizowana w formie: warsztatów, spotkań z pracownikami branży hotelarsko-turystycznej, specjalistami z zakresu wizażu i stylizacji, wizyt studyjnych do portów lotniczych i hoteli.

Drugim językiem wiodącym w tej klasie jest oprócz języka angielskiego – JĘZYK HISZPAŃSKI

 

Kwalifikacje zawodowe

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

Uczniowie poznają zasady przyjmowania i ewidencjonowania rezerwacji dokonywanych przez gości indywidualnych oraz grupy zorganizowane. Uczą się procedur związanych z obsługą gości w recepcji, udzielania informacji turystycznych, oferowania dodatkowych usług zgodnych z ofertą obiektu, rozliczania pobytu. … czytaj więcej

Czytaj więcej...

Technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym – NOWOŚĆ

Charakterystyka zawodu

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Zapewnia on prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych, a także bezpieczeństwo ich użytkownikom. Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Technik elektryk:

 • wykonuje instalacje elektryczne oraz bada ich stan w czasie eksploatacji,
 • przeprowadza kontrolę jakości urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji, dobiera,
 • instaluje obsługuje i serwisuje maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową,
 • nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzi budowy i eksploatację linii napowietrznych i kablowych,
 • uczestniczy w budowie systemów: energii odnawialnej, klimatyzacyjnych, tzw. inteligentnych domów.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, na kolei,
 • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
  lub prowadzić własną działalność gospodarczo-usługową.

Uczeń zdaje w trakcie nauki trzy egzaminy z następujących kwalifikacji:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Oprócz zajęć lekcyjnych wynikających z podstawy programowej. Proponujemy naszym uczniom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, kursów specjalistycznych i wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach z szeroko rozumianej branży elektrycznej.

27 kwietnia 2018 roku, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, prezesa zarządu TAURON Polska Energia Filipa Grzegorczyka, dyrektor Powiatowego Zespołu Nr10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach pani Ilona Kula podpisała umowę patronacką z Grupą Tauron Ciepło. Spółka Grupy Tauron obejmie swoją opieką uczniów technikum kształcących się w zawodach technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym oraz technik elektronik. Podpisanie umowy jest częścią  dużego projektu edukacyjnego, mających przygotować uczniów do pracy w górnictwie i energetyce.

 

Technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym to innowacja, która będzie realizowana w postaci zajęć: sprawnościowych w jednostkach ochotniczej i zawodowej straży pożarnej, na strzelnicy sportowej, z pierwszej pomocy przedmedycznej. Patronat nad tą klasą objęła Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach na mocy porozumienia zawartego w dniu 13 stycznia 2018 r. pomiędzy dyrektorem Szkoły, a dh prezesem OSP Kęty.

Czytaj więcej...