A
A
C

Technik elektronik

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Charakterystyka zawodu

Szybki rozwój nowych technologii powoduje duże zapotrzebowanie na specjalistów różnych dziedzin nauki a szczególnie elektroników. Spośród różnych dziedzin nauki ta właśnie jest obecnie najszybciej rozwijającą się i wkraczającą do wszystkich sfer naszego codziennego życia, trudno by szukać obszaru, w którym nie zetkniemy się z zastosowaniem elektroniki.

Szkoła nasza od wielu lat kształci w tym zawodzie zapewniając uczniom wysoki poziom nauczania i dobre przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie technik elektronik jak również kontynuowania nauki na studiach wyższych. Gwarantujemy naszym uczniom bardzo dobry poziom nauczania teoretycznego i praktycznego przedmiotów zawodowych. Posiadamy znakomicie przygotowanych nauczycieli zarówno z przedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących. Zapewniamy uczniom zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach i laboratoriach z dostępem do nowoczesnych przyrządów pomiarowych.

Każda pracownia oprócz wyposażenia elektronicznego i elektrycznego posiada stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.  W pracowni elektronicznej dysponujemy nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie urządzeń elektronicznych, umożliwiającym symulacje działania, pozwalającym na programowanie układów mikroprocesorowych i sterowników PLC oraz inne oprogramowanie  specjalistyczne.

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w technikum trwa  pięć lat.. Uczeń kończąc naukę w technikum będzie zdawał zewnętrzny egzamin zawodowy dający mu tytuł Technika Elektronika. W czasie trwania nauki istnieje możliwość odbycia szkolenia i zdania egzaminu kwalifikacyjnego SEP, który uprawnia do prac z urządzeniami elektrycznymi i jest wymagany przez każdego pracodawcę z branży elektrycznej i elektronicznej. W przeciwieństwie do absolwentów liceów ogólnokształcących absolwent technikum ma w ręku zawód, przez co jest mu o wiele łatwiej znaleźć atrakcyjną pracę i równocześnie podjąć studia zaoczne. Absolwent technikum elektronicznego może podjąć studia na różnych kierunkach takich jak elektronika, elektrotechnika, automatyka, telekomunikacja, robotyka itp. Wielu absolwentów naszej szkoły kształci się na studiach informatycznych i jak wykazuje doświadczenie są oni bardzo poszukiwanymi fachowcami przez przedsiębiorstwa przemysłowe ze względu na dodatkową znajomość elektroniki. Uczeń kończąc technikum elektroniczne ma doskonałą podstawę teoretyczną i praktyczną do szybkiego uzyskania kwalifikacji specjalistycznych w różnych dziedzinach elektroniki, elektrotechniki, informatyki, automatyki i robotki.

Warunkiem uzyskania tytułu „Technik Elektronik” jest zdanie egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji:

I Kwalifikacja E.6. – klasa trzecia – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.

 Kwalifikacja ELM.02 – klasa czwarta – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych – dla nowych roczników od 2019 roku.

 

I Kwalifikacja E.6. – klasa trzecia – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.

1) Wykonanie instalacji sieci komputerowej.
2) Wykonanie instalacji sieci systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń.
3) Wykonanie instalacji sieci monitoringowej.
4) Wykonanie instalacji sieci automatyki przemysłowej.
5) Wykonanie pomiarów parametrów w instalacjach sieci urządzeń elektronicznych.

II Kwalifikacja E.20. – klasa czwarta – Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

 Kwalifikacja ELM.05 – klasa piąta – Eksploatacja urządzeń elektronicznych – dla nowych roczników od 2019 roku.

1) Instalowanie oprogramowania w urządzeniach elektronicznych.
2) Aktualizacja oprogramowania w urządzeniach elektronicznych.
3) Instalowanie sterowników do urządzeń elektronicznych.
4) Uruchamianie urządzeń elektronicznych i wykonanie pomiarów.
5) Wykonanie naprawy i regulacji urządzeń elektronicznych.

Zadbaj o Swoją przyszłość wybierając zawód technika elektronika, co ułatwi Ci znalezienie dobrej pracy, podjęcie studiów na prestiżowych kierunkach i start w dorosłe życie, a my Tobie w tym pomożemy.

Współpracujemy z firmą TECH STEROWNIKI w Wieprzu oraz AKADEMIĄ TECHNICZNO-HUMANISTYCZNĄ w Bielsku Białej.