A
A
C

Technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym

Charakterystyka zawodu

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Zapewnia on prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych, a także bezpieczeństwo ich użytkownikom. Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Technik elektryk:

 • wykonuje instalacje elektryczne oraz bada ich stan w czasie eksploatacji,
 • przeprowadza kontrolę jakości urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji, dobiera,
 • instaluje obsługuje i serwisuje maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową,
 • nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzi budowy i eksploatację linii napowietrznych i kablowych,
 • uczestniczy w budowie systemów: energii odnawialnej, klimatyzacyjnych, tzw. inteligentnych domów.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie:

 • w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, na kolei,
 • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • w zakładach usługowych i naprawczych sprzętu gospodarstwa domowego,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
  lub prowadzić własną działalność gospodarczo-usługową.

Uczeń zdaje w trakcie nauki trzy egzaminy z następujących kwalifikacji:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Oprócz zajęć lekcyjnych wynikających z podstawy programowej. Proponujemy naszym uczniom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, kursów specjalistycznych i wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach z szeroko rozumianej branży elektrycznej.

27 kwietnia 2018 roku, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, prezesa zarządu TAURON Polska Energia Filipa Grzegorczyka, dyrektor Powiatowego Zespołu Nr10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach pani Ilona Kula podpisała umowę patronacką z Grupą Tauron Ciepło. Spółka Grupy Tauron obejmie swoją opieką uczniów technikum kształcących się w zawodach technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym oraz technik elektronik. Podpisanie umowy jest częścią  dużego projektu edukacyjnego, mających przygotować uczniów do pracy w górnictwie i energetyce.

 

Technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym to innowacja, która będzie realizowana w postaci zajęć: sprawnościowych w jednostkach ochotniczej i zawodowej straży pożarnej, na strzelnicy sportowej, z pierwszej pomocy przedmedycznej. Patronat nad tą klasą objęła Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach na mocy porozumienia zawartego w dniu 13 stycznia 2018 r. pomiędzy dyrektorem Szkoły, a dh prezesem OSP Kęty.