A
A
C

Technik hotelarstwa

 

Charakterystyka zawodu

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE. Technik hotelarstwa planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie, ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Absolwenci znajdują zatrudnienie w: hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, schroniskach i innych zarówno stałych jak i ruchomych (żegluga morska, lotnicza, koleje..) podmiotach, posiadających bazę noclegową; organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi; prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich.

 

 

 

Od 1 września 2018 roku wprowadzamy NOWOŚĆ na tym kierunku. Uczniowie klasy technik hotelarstwa będą mogli zdobyć dodatkowe umiejętności z zakresu: STEWARD, STEWARDESSA, PILOT WYCIECZEK. Innowacja będzie realizowana w formie: warsztatów, spotkań z pracownikami branży hotelarsko-turystycznej, specjalistami z zakresu wizażu i stylizacji, wizyt studyjnych do portów lotniczych i hoteli.

Drugim językiem wiodącym w tej klasie jest oprócz języka angielskiego – JĘZYK HISZPAŃSKI

 

Kwalifikacje zawodowe

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

Uczniowie poznają zasady przyjmowania i ewidencjonowania rezerwacji dokonywanych przez gości indywidualnych oraz grupy zorganizowane. Uczą się procedur związanych z obsługą gości w recepcji, udzielania informacji turystycznych, oferowania dodatkowych usług zgodnych z ofertą obiektu, rozliczania pobytu.

2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Uczniowie zaznajamiani są z zasadami utrzymania porządku w jednostkach mieszkalnych oraz odpowiedzialnością materialną za pozostawione mienie przez gości. Przygotowują śniadania dla gości hotelowych oraz uczą się technik nakrywania stołu, przygotowywania sali konsumpcyjnej i podawania potraw. Organizują i rozliczają dodatkowe usługi zgodnie z zamówieniem.
Zajęcia z zakresu przygotowania i ekspedycji śniadań odbywają się w wyposażonej pracowni gastronomicznej oraz sali obsługi konsumenta.  Uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze ośmiu tygodni w hotelach, pensjonatach lub domach wypoczynkowych. Po zdaniu obydwu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technik hotelarstwa.

 

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

1) Rezerwacja usług hotelarskich.
2) Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających.

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

1) Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych
2) Przygotowanie i podawanie śniadań.
3) Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego z wymienionych dwóch kwalifikacji jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technika hotelarstwa.

 

Wyższa Szkoła  Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej obejmuje patronatem klasy o profilu technik hotelarstwa w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kętach.

Patronat przyjmuje formę projektu „Klasa Patronacka” i dotyczy :

  • udzielania pomocy dydaktycznej przez pracowników Uczelni  w realizacji zajęć wynikających z podstawy programowej dla zawodu hotelarza ;
  • prowadzenia badań naukowo-dydaktycznych oraz ćwiczeń praktycznych na terenie Szkoły;
  • współorganizacji  imprez o charakterze edukacyjnym  organizowanych na terenie Szkoły i Uczelni;
  • wymiany doświadczeń między pracownikami obu placówek w ramach wspólnych warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych służących aktualizacji wiedzy i umiejętności;
  • współpracy przy realizacji projektów, inicjatyw edukacyjnych;
  • prowadzenia działań promocyjnych zachęcających uczniów do podejmowania dalszego kształcenia ;
  • umieszczania informacji o Szkole i Uczelni we własnych publikacjach , materiałach promocyjnych, reklamach, stronie internetowej, punkcie rekrutacyjnym;
  • patronatu nad Szkolnym Kołem Turystycznym „20-stka”.

Współpracujemy z wieloma hotelami – HOTEL NA BŁONIACH, IBIS STYLES, SHERATON.