A
A

Trzydzieści lat wymiany polsko – niemieckiej w „ Kęckim Koperniku”

Trzydzieści lat wymiany polsko – niemieckiej w „ Kęckim Koperniku”

W dniu 15 listopada 2023 r. w Powiatowym Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach obchodzono Jubileusz 30-lecia wymiany polsko- niemieckiej. W latach 1993 – 2023 zorganizowano w szkole 79 spotkań młodzieży polsko-niemieckiej oraz 8 spotkań w ramach wymiany  nauczycieli.

Jubileusz 30-lecia współpracy polsko-niemieckiej poprowadziła dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach  pani Ilona Kula.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: starosta oświęcimski pan Andrzej Skrzypiński,  burmistrz Miasta i Gminy Kęty pan Krzysztof Jan Klęczar, I zastępca burmistrza oraz długoletni dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach pan Rafał Ficoń, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań w Oświęcimiu pani Joanna Klęczar-Deodat, wicedyrektor MP Auschwitz – Birkenau pan Andrzej Kacorzyk oraz inni zaproszeni goście związani z projektami polsko-niemieckiej wymiany.

Przez 20 lat realizowano wymianę ze szkołą partnerską Theodor-Heuss-Realschule z Ulzen w Dolnej Saksonii w Niemczech. Od 2014 r.  do 2020  r. szkoła  współpracowała z Międzynarodowym Forum Burg Bad Liebenzell za pośrednictwem Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Od 2016 roku szkoła bierze udział w projektach polsko-niemieckich z Dachau. Wymiana jest możliwa dzięki Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu oraz Starostwu Powiatowemu w Dachau. Współpracę koordynuje pani Bernadeta Czech – Sailer.

W roku 2019 szkoła nawiązała współpracuję z kolejnym niemieckim partnerem firmą Volkskwagen wraz Międzynarodowym Komitetem Oświęcimskim. Wspólnie realizowany jest projekt „ Gedenkstättenarbeit – Praca w miejscach pamięci”.

Podczas uroczystości przedstawiono relacje ze wspólnych wyjazdów na przestrzeni 30 lat w formie multimedialnych prezentacji. Uroczysty bankiet uświetniły występy artystyczne młodzieży.

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 19 listopada 2023 22:36