A
A

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

W dniu 27 października w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami KOPERNIKA, składając ślubowanie na sztandar szkoły.

Ta wspaniała uroczystość została uświetniona poprzez apel przygotowany przez uczniów klasy 5D pod czujnym okiem Pani Ewy Króliczek. 

Nasi koledzy i koleżanki przypomnieli jak piękny jest język polski i jak wybitnych twórców wydała polska ziemia. Przenieśliśmy się przez moment w „czasy Wyspiańskiego” oraz innych pisarzy. Poznaliśmy różne gwary i dialekty , dzięki czemu mogliśmy wzbogacić swoją wiedzę. Dodatkowo uczennice z klasy 5 wykonały piosenki współczesnych artystów, co jeszcze bardziej urozmaiciło ten piękny występ.

Nie obyło się oczywiście bez przemówienia Pani Dyrektor Ilony Kuli. Zwracając się do „pierwszaków” przypomniała jak ważne zadania stoją przed nimi. Wszak patron naszej szkoły Mikołaj Kopernik był człowiekiem wielu talentów, pracowitym, dociekliwym, dążącym ciągle do poznania świata. To właśnie Kopernik zobowiązuje nas do ciągłego rozwoju i poszerzania swojej wiedzy.

Pani Dyrektor złożyła wszystkim uczniom klas pierwszych życzenia samych sukcesów naukowych, sportowych , a także działania dla dobra innych ludzi.  W przemówieniu był  również wydźwięk patriotyczny, o czym świadczy między innymi cytat przytoczony przez Panią Dyrektor: „Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić”.

Powodzenia pierwszoklasiści.

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 4 listopada 2023 13:22