A
A
C

Warsztaty z EUROPASS

Warsztaty z EUROPASS

W dniu 30 października w PZ NR10 Szkół w Kętach konsultanci Eurodesk Polska z Krakowa w ramach programu „Papiery do kariery” przeprowadzili  warsztaty w klasach III i IV.

W czasie zajęć młodzież analizowała  dokumenty składające się na portfolio Europassa, uczyła się je wypełniać. Portfolio Europass to zestaw pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie.

Dwa dokumenty w bezpłatnym dostępie:

  • Curriculum Vitae pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny.
  • Paszport językowy jest narzędziem samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych.

Pozostałe trzy dokumenty wydawane są przez instytucje edukacyjne i szkoleniowe:

  • Europass – mobilność zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.
  • Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia zawodowego. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.
  • Suplement do Dyplomu zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.

W trakcie warsztatów uczniowie analizowali  swoje kompetencje i dyskutowali nad użytecznością dokumentów na rynku pracy i edukacji. Poznali swoje słabe i mocne strony,

a przekazana wiedza zachęciła ich  do dalszego szukania informacji.

Szczegółowe informacje dostępne  na stronie  :  https://europass.cedefop.europa.eu

Doradca zawodowy

Maria Hankus- Godzisz

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 5 listopada 2018 21:16