A
A
C

Przed wyjazdem na praktyki zawodowe w Anglii. Warsztaty językowe w „Koperniku”.

Przed wyjazdem na praktyki zawodowe w Anglii.  Warsztaty językowe w „Koperniku”.

Nie ma co zaprzeczać – w kęckim „Koperniku” cały czas coś się dzieje. I to jak! W środę 11.05.2018 r. gościliśmy reprezentantów aż czterech krajów: Attilio z Włoch,  Petrę z Węgier, Farah z Malezji i Luanne z Indonezji.

Wolontariusze Stowarzyszenia ASF Polska Programy Międzykulturowe  prowadzili dla naszej młodzieży, przygotowującej się do wyjazdu na staże zawodowe w Anglii, warsztaty dotyczące różnic kulturowych. Całość prowadzona w języku angielskim, obejmował zajęcia na temat przełamywania stereotypów, komunikacji międzykulturowej oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach w obcym kraju.

Powiatowy Zespół Nr 10 SME im. M. Kopernika w Kętach podejmuje te działania w ramach projektu  „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”, który jest realizowany w ramach  programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus +. Dwie grupy naszych uczniów: TECHNICY HOTELARSTWA ( 6 osób) oraz TECHNICY  ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (6 osób) coraz intensywniej przygotowują się do wymarzonego wyjazdu. Zakończył  się już kurs języka angielskiego zawodowego, którego program przygotowany był dokładnie pod kątem przyszłych praktyk. Uczniowie  poszerzają posiadany zasób słownictwa i zwrotów w swoich branżach, przygotowali profesjonalne CV dla przyszłych pracodawców.

W ramach  tego przygotowania przewidziano m.in. warsztaty międzykulturowe z cudzoziemcami mieszkającymi w  Bielsku Białej, Krakowie i okolicy oraz warsztaty na temat kultury i zwyczajów Anglii  i warsztaty z sytuacji trudnych.

Przypomnijmy tylko, że młodzież  klas trzecich Technikum przygotowuje się do udziału w projekcie Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , gdzie podczas czterotygodniowego pobytu zagranicznego zdobędzie zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i  interkulturowe oraz wiadomości i umiejętności, dzięki którym będą mieli możliwość rozwoju swojej dalszej drogi zawodowej.

Całość wyjazdu uczniów (przeloty, noclegi, bilety na transport lokalny oraz wyżywienie i program kulturalny) finansowana jest z funduszy pozyskanych przez szkołę z programu ERASMUS +.

Projekt realizowany  jest w latach 2016-2018. Obejmuje wyjazdy dla hotelarzy i gastronomów 18 osób w maju 2017r.,  oraz 12 osób w maju 2018r. Całkowita kwota dofinansowania pozyskana przez szkołę wynosi 91 815 Euro.

Projekt „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”, jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

PZNr10 SME

Ewa Marchewka

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 12 kwietnia 2018 19:05