A
A
C

Aktualności

Ważne informacje dla zdających maturę

Ważne informacje dla zdających maturę

27 kwietnia 2021 19:37

1.Na egzamin należy zgłosić się 1 godz. przed egzaminem.

Wejście do szkoły w czasie egzaminu maturalnego:

  • IV T, IV D – wejście obok sali gimnastycznej
  • IV BC, III LO – wejście główne

Przy wejściu do szkoły i do sal egzaminacyjnych obowiązkowa dezynfekcja rąk!

  1. Na egzamin należy zabrać:

– dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,

maseczkę,

– własne przybory do pisania: długopis z czarnym wkładem, na matematykę: kalkulator prosty, cyrkiel, linijkę,

– można zabrać małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze w czasie egzaminu,

– naklejki z kodami zostaną rozdane w pierwszym dniu egzaminu.

  1. Szkoła zapewnia: „Wybrane wzory matematyczne” i „Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, fizyki i chemii”.
  2. Nie można spóźnić się na egzamin.
  3. Zabronione jest wnoszenie do sal egzaminacyjnych i korzystanie z telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych.
  4. Nie można wnosić do sal egzaminacyjnych przyborów nieujętych w „Komunikacie dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w roku 2021”.
  5. W przypadku choroby lub jakichś zdarzeń losowych należy poinformować przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego tj. dyrektora szkoły, nie później niż w dniu egzaminu. Wydarzenia i chorobę należy udokumentować.
  6. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie egzaminu maturalnego

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im Mikołaja Kopernika w Kętach

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

27 kwietnia 2021 19:10

Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 4 a 20 maja. Natomiast matura ustna od 7 do 20 maja.
Uwaga:

nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Zmiany w nauczaniu praktycznej nauki zawodu od 26 kwietnia 2021 r.

Zmiany w nauczaniu praktycznej nauki zawodu od 26 kwietnia 2021 r.

23 kwietnia 2021 11:28

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Informacje zaczerpnięte ze strony:
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Zbieramy wspomnienia

Zbieramy wspomnienia

7 kwietnia 2021 23:52

Drodzy Absolwenci Kopernika oraz Emerytowani Nauczyciele i Emerytowani Pracownicy Szkoły, poruszeni nagłym odejściem Dyrektora  A. Gasińskiego, zwracamy się do Was z prośbą o wysłanie Waszego wspomnienia z Nim związanego.

To może być jedno zdanie albo jakaś dłuższa historia  (tak jak Go zapamiętaliście). Jeśli zbierzemy tych wspomnień dużo, to być może uda się nam wydać broszurę o tym Nieprzeciętnym Człowieku.

Wspomnienie podpisane lub anonimowe prosimy wysyłać na adres e-mail: sekretariat(at)pz10.eu lub i.kula(at)interia.pl

Z góry dziękujemy za Wasz odzew.

KURS  WIZAŻU I STYLIZACJI PAZNOKCI

KURS WIZAŻU I STYLIZACJI PAZNOKCI

6 kwietnia 2021 11:45

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,
w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację na kurs  Wizażu i stylizacji paznokci.

Kurs adresowany jest do  uczniów, kształcących się w następujących zawodach:

 technik hotelarstwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

kucharz

piekarz

cukiernik

Uczniowie zainteresowani kursem zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w Sekretariacie.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w terminie od 7 do 20 kwietnia 2021r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego udziela (via MobiDziennik) pani Maria Czechowska – koordynator projektu.

KURS MAŁY GASTRONOM

KURS MAŁY GASTRONOM

6 kwietnia 2021 11:37

Logo Projektów finasowanych z UE


Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,
w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację na kurs  Mały Gastronom.

KURS ANIMACJA CZASU WOLNEGO

KURS ANIMACJA CZASU WOLNEGO

6 kwietnia 2021 11:30

Logo Projektów finasowanych z UE


Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,  w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację na kurs  Animacja czasu wolnego.

Strona 1 z 3812345...102030...Ostatnia »