A
A

Biblioteka

BIBLIOTEKA składa się z trzech pomieszczeń. Są to:

1. Szkolne Centrum Informacyjne (SCI), połączone z czytelnią, gdzie można skorzystać z księgozbioru podręcznego, poczytać czasopisma, wyszukać informacje w Internecie. Pracownia wyposażona jest w 15 komputerów i telewizor. W SCI prowadzone są lekcje z różnych przedmiotów, podczas, których wykorzystywane są materiały multimedialne.

2. Wypożyczalnia wraz z 4 komputerami, podłączonymi do drukarki, z których mogą korzystać nauczyciele i uczniowie.

3. Pokój pracy nauczycieli wyposażony w kserokopiarkę i drukarkę.
Ilość zbiorów:

  • książki: 17540 woluminów
  • taśmy wideo: 37 egzemplarzy
  • dokumenty elektroniczne: 334 egzemplarzy


Godziny otwarcia: 
7.10 – 14.05


Pracownicy biblioteki:
Krystyna Kwaśniak, Bożena Pudełko.

Biblioteka przystąpiła do ministerialnego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i uzyskała 12’000_zł na zakup książek dla młodzieży.