A
A

Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

Charakterystyka zawodu.

Mechanik pojazdów samochodowych konserwuje, zajmuje się obsługą techniczną i naprawą silników oraz zespołów i układów mechanicznych w samochodach osobowych. Podczas pracy posługuje się on elektronicznym sprzętem pomiarowym, testowym i diagnostycznym. Do jego narzędzi pracy należą również młotki, śrubokręty, klucze, narzędzia ręczne, pneumatyczne lub elektryczne.

Praca w tym zawodzie wymaga uzdolnień i zainteresowań technicznych. Ważna jest zdolność koncentracji, cierpliwość i sprawne posługiwanie się narzędziami.

Kwalifikacje zawodowe.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny z kwalifikacji MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu mechanika pojazdów samochodowych.

Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładzie pracy. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.

Czytaj więcej...

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Charakterystyka zawodu

We współczesnym świecie intensywnie rozwijają się nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży budowlanej – hydraulicznej rośnie z roku na rok. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.

Wybranie przez ucznia tego kierunku otwiera przed nim możliwość dalszego kształcenia zawodowego. Kwalifikacje i umiejętności jakie osiągnie w trakcie nauki mogą stanowić doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata. Uczeń w trakcie nauki będzie zdawał egzaminy zewnętrzne pozwalające mu na uzyskanie dwóch kwalifikacji: … czytaj więcej

Czytaj więcej...

Sprzedawca

Charakterystyka zawodu.

Sprzedawca zajmuje się obsługą klientów oraz sprzedażą produktów w sklepach, salonach lub punktach sprzedaży. Głównymi zadaniami sprzedawcy jest doradzanie klientom w wyborze odpowiednich produktów, kasowanie towarów, przeprowadzanie transakcji kasowych oraz dbanie o czystość i prawidłową ekspozycję towarów. Najważniejszymi cechami dobrego sprzedawcy są: cierpliwość, komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz łatwość nawiązywania kontaktów. Przydatna będzie także znajomość obsługi komputera oraz wysoka kultura osobista. Bardzo pomocne jest poczucie estetyki, które przyda się przy układaniu towaru na półkach i ustawianiu dekoracji sklepu.

Kwalifikacje zawodowe.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny z kwalifikacji: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu sprzedawcy.

Zajęcia praktyczne realizowane są w sklepach, salonach lub punktach sprzedaży. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.

Czytaj więcej...

Piekarz

Charakterystyka zawodu

Zadaniem piekarza jest wytwarzanie różnego rodzaju pieczywa. Może on specjalizować się w pieczeniu jednego typu produktu, takiego jak: chleby, rogale, babeczki, bułki. Może też sporządzać nowe receptury. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji, z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych. Wyrośnięte kęsy ciasta trafiają do pieca piekarskiego, gdzie pod nadzorem piekarza są wypiekane, z zachowaniem zasad technologicznych.
Miejsce pracy piekarza to: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach produkujących pieczywo i wyroby ciastkarskie. Mogą również podejmować działalność gospodarczą na własny rachunek.

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej  trwa 3 lata. Uczeń po zakończeniu nauki będzie zdawał egzamin zewnętrzny z kwalifikacji: SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu piekarza.

Zajęcia praktyczne realizowane są w piekarni. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Operator obrabiarek skrawających

Charakterystyka zawodu

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Praca operatora skupia się głównie na właściwym doborze materiałów i narzędzi obróbkowych, ustawieniu maszyny, obróbce przedmiotów, kontroli pracy maszyny oraz kontroli wykonania wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pracownik musi wykazywać się: koncentracją uwagi, wyobraźnią przestrzenną, podzielnością uwagi, uzdolnieniami technicznymi.

Kwalifikacje zawodowe.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny z kwalifikacji: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu operatora obrabiarek skrawających.

Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładzie pracy. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.

Frezarka do metalu    

Tokarka do metalu

Czytaj więcej...

Kucharz

Charakterystyka zawodu 

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Kucharz dysponuje wiedzą dotyczącą różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników  tworząc wyrafinowane w smaku potrawy, desery, napoje. Posiada umiejętności podawania przygotowanych przez siebie dań w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Ponadto kucharz układa menu, jadłospisy oraz zarządza wydatkami na produkty spożywcze.

Miejscem pracy dla kucharza mogą być wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się   prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, publiczne miejsca żywienia, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Można także rozpocząć własną działalność cateringową i obsługiwać prywatne imprezy lub zająć się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych dla innych firm z sektora usługowo-gastronomicznego.

Kwalifikacje zawodowe.

Nauka w branżowej szkole I stopnia  trwa 3 lata. Uczeń po zakończeniu nauki będzie zdawał egzamin zewnętrzny – kwalifikacja HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu kucharza.

Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładzie pracy. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.

Czytaj więcej...

Fryzjer

Charakterystyka zawodu

Fryzjerzy są osobami bardzo wszechstronnymi. Potrafią zadbać o właściwy wystrój salonu fryzjerskiego, jego wyposażenie i estetykę.

W celu zdobycia klientów prowadzą działalność promocyjną i marketingową. Wybierając ten zawód należy jednak pamiętać, że fryzjer to przede wszystkim specjalista od układania, strzyżenia, modelowania i farbowania włosów. Dlatego powinny go cechować umiejętności manualne, spostrzegawczość, a także precyzja i poczucie estetyki.

Absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer, może być zatrudniony w salonach fryzjerskich bądź też podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.

Kwalifikacje zawodowe.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny z kwalifikacji: FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu fryzjera.

Zajęcia praktyczne realizowane są w salonach fryzjerskich. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.

 

 

Uczniowie w pracowni fryzjerskiej Modelowanie fryzury damskiejCzesanie fryzury damskej na lekcjach

 

Czytaj więcej...

Oddział wielozawodowy

Charakterystyka klasy wielozawodowej:

Największym atutem oddziału wielozawodowego jest fakt, że uczeń samodzielnie wybiera interesujący go zawód, z pośród wymienionych zawodów: fryzjer, sprzedawca, piekarz, cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, elektryk i operator obrabiarek skrawających.

W naszej szkole uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych otrzymują na kursach zawodowych organizowanych przez centra kształcenia zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez pracodawcę, który zawiera z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu.

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Uczeń, który pomyślnie zdał egzamin oraz ukończy Branżową Szkołę I Stopnia może również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, kończącą się egzaminem dojrzałości oraz egzaminem zawodowym. Uzyskanie świadectwa maturalnego otwiera przed młodzieżą szansę starania się o przyjęcie na wyższe uczelnie.

Umiejętności jakie osiągną uczniowie w trakcie nauki w PZ Nr 10 w Kętach zapewnią im zatrudnienie w różnych zakładach pracy, a także przygotowanie do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy, zaś gruntowne wykształcenie będzie stanowić doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.

Czytaj więcej...

Krawiec

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej i trzeciej klasie gimnazjum

Jeśli lubisz twórcze wyzwania…
Nie brakuje Ci wyobraźni…
Jesteś osobą kreatywną…
Interesujesz się modą…
… uszyj swoją przyszłość! I podejmij naukę w zawodzie KRAWIEC  w Branżowej Szkole I Stopnia. 

Uczeń zostanie przygotowany do:
– 
konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych
– dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych
– obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania odzieży
– opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych
– wytwarzania wyrobów odzieżowych

Co po szkole:
– możliwość założenia własnej działalności gospodarczej (punkt usługowy, sklep internetowy)
– artystyczne projektowanie odzieży i bielizny damskiej
– aranżacja wnętrz tkaniną
– branża ślubna
– doradztwo handlowe w przemyśle odzieżowym

Ponadto, absolwent tego kierunku będzie mógł kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia w naszej szkole w zawodzie TECHNIK PRZEMYSŁU MODY. Uczeń tej szkoły będzie mógł przystąpić do egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Według opublikowanego Barometru Zawodów w 2018 roku bardzo poszukiwani będą pracownicy produkcji odzieży.

Czytaj więcej...