A
A

Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

Charakterystyka zawodu

We współczesnym świecie intensywnie rozwijają się nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży samochodowej rośnie z roku na rok. Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.

Wybranie przez ucznia tego kierunku otwiera przed nim możliwość dalszego kształcenia zawodowego. Kwalifikacje i umiejętności jakie osiągnie w trakcie nauki mogą stanowić doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny pozwalający mu na uzyskanie kwalifikacji

… czytaj więcej

Czytaj więcej...

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Charakterystyka zawodu

We współczesnym świecie intensywnie rozwijają się nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży budowlanej – hydraulicznej rośnie z roku na rok. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.

Wybranie przez ucznia tego kierunku otwiera przed nim możliwość dalszego kształcenia zawodowego. Kwalifikacje i umiejętności jakie osiągnie w trakcie nauki mogą stanowić doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata. Uczeń w trakcie nauki będzie zdawał egzaminy zewnętrzne pozwalające mu na uzyskanie dwóch kwalifikacji: … czytaj więcej

Czytaj więcej...

Sprzedawca

Charakterystyka zawodu

Zawód sprzedawcy należy do grupy zawodów usługowych. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
U nas zdobędziesz umiejętności: stosowania nowoczesnych i specjalnych form sprzedaży, prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz wystawiania dokumentów związanych z obrotem handlowym, korzystania z urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w sklepach, stosowania przepisów dotyczących uprawnień klienta z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru z umową oraz działaniami działania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu.

Perspektywy zawodowe: małe i duże sklepy, markety i hipermarkety, hurtownie, firmy handlowe, salony sprzedaży, można być akwizytorem, można prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej  trwa 3 lata. Uczeń po zakończeniu nauki będzie zdawał egzamin zewnętrzny pozwalający na uzyskanie kwalifikacji:
K1 – Prowadzenie sprzedaży A.18.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Czytaj więcej...

Piekarz

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Charakterystyka zawodu

Zadaniem piekarza jest wytwarzanie różnego rodzaju pieczywa. Może on specjalizować się w pieczeniu jednego typu produktu, takiego jak: chleby, rogale, babeczki, bułki. Może też sporządzać nowe receptury. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji, z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych. Wyrośnięte kęsy ciasta trafiają do pieca piekarskiego, gdzie pod nadzorem piekarza są wypiekane, z zachowaniem zasad technologicznych.
Miejsce pracy piekarza to: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach produkujących pieczywo i wyroby ciastkarskie. Mogą również podejmować działalność gospodarczą na własny rachunek.

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej  trwa 3 lata. Uczeń po zakończeniu nauki będzie zdawał egzamin zewnętrzny pozwalający na uzyskanie kwalifikacji:

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich
• Magazynowanie surowców piekarskich
• Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich
• Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta
• Przygotowanie pieczywa do dystrybucji … czytaj więcej

Czytaj więcej...

Operator obrabiarek skrawających

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Charakterystyka zawodu

We współczesnym świecie intensywnie rozwijają się nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży mechanicznej rośnie z roku na rok. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.

Wybranie przez ucznia tego kierunku otwiera przed nim możliwość dalszego kształcenia zawodowego. Kwalifikacje i umiejętności jakie osiągnie w trakcie nauki mogą stanowić doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.

 

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny pozwalający mu na uzyskanie kwalifikacji

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

  1. Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.
  2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.
  3. Przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki.
  4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

… czytaj więcej

Czytaj więcej...

Kucharz

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Charakterystyka zawodu

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Kształcąc się w zawodzie kucharz posiądziesz wiedzę dotyczących różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników  najlepszej jakości tworząc wyrafinowane w smaku potrawy, desery, napoje. Zdobędziesz umiejętności podawania przygotowanych przez siebie dań w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie, tak aby serwowane przez Ciebie dania wyglądały jak dzieła sztuki.

Wśród Twoich nowych nabytych zdolności znajdzie się również układanie menu, jadłospisów oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

Miejscem pracy dla kucharza mogą być wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się   prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, publiczne miejsca żywienia, ośrodki wypoczynkowe, szpitale szkoły,  przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Można także rozpocząć własną działalność cateringową i obsługiwać prywatne imprezy lub zająć się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych dla innych firm z sektora usługowo-gastronomicznego.

… czytaj więcej

Czytaj więcej...

Krawiec

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej i trzeciej klasie gimnazjum

Jeśli lubisz twórcze wyzwania…
Nie brakuje Ci wyobraźni…
Jesteś osobą kreatywną…
Interesujesz się modą…
… uszyj swoją przyszłość! I podejmij naukę w zawodzie KRAWIEC  w Branżowej Szkole I Stopnia. 

Uczeń zostanie przygotowany do:
– 
konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych
– dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych
– obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania odzieży
– opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych
– wytwarzania wyrobów odzieżowych

Co po szkole:
– możliwość założenia własnej działalności gospodarczej (punkt usługowy, sklep internetowy)
– artystyczne projektowanie odzieży i bielizny damskiej
– aranżacja wnętrz tkaniną
– branża ślubna
– doradztwo handlowe w przemyśle odzieżowym

Ponadto, absolwent tego kierunku będzie mógł kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia w naszej szkole w zawodzie TECHNIK PRZEMYSŁU MODY. Uczeń tej szkoły będzie mógł przystąpić do egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Według opublikowanego Barometru Zawodów w 2018 roku bardzo poszukiwani będą pracownicy produkcji odzieży.

Czytaj więcej...

Fryzjer

W obecnej sytuacji rynkowej fryzjerzy są osobami bardzo wszechstronnymi. Potrafią zadbać o właściwy wystrój salonu fryzjerskiego, jego wyposażenie i estetykę. W celu zdobycia klientów prowadzą działalność promocyjną i marketingową. Wiedzą jak zachęcić klientów, potrafią w3ykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie.

Wybierając ten zawód należy jednak pamiętać, że fryzjer to przede wszystkim specjalista od układania, strzyżenia, modelowania i farbowania włosów. Dlatego powinna go cechować spostrzegawczość, wrażliwość estetyczna, a także precyzja i poczucie odpowiedzialności.

Absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w salonach fryzjerskich bądź też podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.

Kwalifikacje zawodowe

Uczniowie kończąc naukę w zawodzie fryzjer potrafią:

– przygotować stanowisko i utrzymać czystość na stanowisku pracy i w zakładzie;
– zabezpieczyć przed zniszczeniem garderobę klienta oraz własną;
– wykorzystywać sprzęt fryzjerski zgodnie z przeznaczeniem;
– komunikować się z klientem;
– korzystać z rysunku żurnalowego w celu doboru fryzury;
– wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie;
– stosować w pracy najnowsze osiągnięcia fryzjerstwa oraz tendencje światowe z zakresu stylistyki;
– korzystać z technik komputerowych w pracy zawodowej;
– dobierać kolorystykę włosów, makijażu, ubioru z uwzględnieniem typów urody; … czytaj więcej

Czytaj więcej...

Oddział wielozawodowy

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Charakterystyka klasy wielozawodowej:


Charakterystyka klasy wielozawodowej:

Największym atutem tego typu oddziału jest fakt, że uczeń samodzielnie wybiera interesujący go zawód. Kandydat do klasy I wielozawodowej może wybierać wśród następujących zawodów: elektryk, ślusarz, kucharz, piekarz, sprzedawca, lakiernik samochodowy, fotograf, stolarz, kelner, operator obrabiarek skrawających, cukiernik. 

Uczniowie w naszej szkole zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących.

Wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego.

Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawiera z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu.

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uzyskany dokument zawiera opis kwalifikacji w języku polskim oraz angielskim.

Uczeń, który pomyślnie ukończy Branżową Szkołę I Stopnia może również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, kończącą się egzaminem dojrzałości. Uzyskanie świadectwa maturalnego otwiera przed młodzieżą szansę starania się o przyjęcie na wyższe uczelnie wszystkich kierunków.

… czytaj więcej

Czytaj więcej...