A
A

Fryzjer

W obecnej sytuacji rynkowej fryzjerzy są osobami bardzo wszechstronnymi. Potrafią zadbać o właściwy wystrój salonu fryzjerskiego, jego wyposażenie i estetykę. W celu zdobycia klientów prowadzą działalność promocyjną i marketingową. Wiedzą jak zachęcić klientów, potrafią w3ykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie.

Wybierając ten zawód należy jednak pamiętać, że fryzjer to przede wszystkim specjalista od układania, strzyżenia, modelowania i farbowania włosów. Dlatego powinna go cechować spostrzegawczość, wrażliwość estetyczna, a także precyzja i poczucie odpowiedzialności.

Absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w salonach fryzjerskich bądź też podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.

Kwalifikacje zawodowe

Uczniowie kończąc naukę w zawodzie fryzjer potrafią:

– przygotować stanowisko i utrzymać czystość na stanowisku pracy i w zakładzie;
– zabezpieczyć przed zniszczeniem garderobę klienta oraz własną;
– wykorzystywać sprzęt fryzjerski zgodnie z przeznaczeniem;
– komunikować się z klientem;
– korzystać z rysunku żurnalowego w celu doboru fryzury;
– wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie;
– stosować w pracy najnowsze osiągnięcia fryzjerstwa oraz tendencje światowe z zakresu stylistyki;
– korzystać z technik komputerowych w pracy zawodowej;
– dobierać kolorystykę włosów, makijażu, ubioru z uwzględnieniem typów urody;

Program nauczania

– podstawy fryzjerstwa
– techniki fryzjerskie
– język angielski zawodowy
– podstawy przedsiębiorczości
– działalność usługowa we fryzjerstwie
– usługi fryzjerskie – zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne realizowane są w salonach fryzjerskich. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas kontynuowania nauki teoretycznej w szkole.

Uczniowie w pracowni fryzjerskiej Modelowanie fryzury damskiejCzesanie fryzury damskej na lekcjach