A
A

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Charakterystyka zawodu

We współczesnym świecie intensywnie rozwijają się nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży budowlanej – hydraulicznej rośnie z roku na rok. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.

Wybranie przez ucznia tego kierunku otwiera przed nim możliwość dalszego kształcenia zawodowego. Kwalifikacje i umiejętności jakie osiągnie w trakcie nauki mogą stanowić doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata. Uczeń w trakcie nauki będzie zdawał egzaminy zewnętrzne pozwalające mu na uzyskanie dwóch kwalifikacji:

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.

 1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
 2. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych.
 3. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych.

 1. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych.
 2. Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych.
 3. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych.
 4. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.

 

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego z dwóch kwalifikacji jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach:

 • technik urządzeń sanitarnych – po potwierdzeniu kwalifikacji:
  • B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
  • oraz uzyskaniu wykształcenia średniego

Uczniowie szkoły zawodowej mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach AUTO – CAD, spawania, obsługi wózków widłowych oraz programowania i obsługi obrabiarek CNC.