A
A

Operator obrabiarek skrawających

Nabór do tej klasy prowadzony jest dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Charakterystyka zawodu

We współczesnym świecie intensywnie rozwijają się nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży mechanicznej rośnie z roku na rok. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.

Wybranie przez ucznia tego kierunku otwiera przed nim możliwość dalszego kształcenia zawodowego. Kwalifikacje i umiejętności jakie osiągnie w trakcie nauki mogą stanowić doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.

 

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny pozwalający mu na uzyskanie kwalifikacji

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

  1. Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki.
  2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.
  3. Przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki.
  4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu operatora obrabiarek skrawających.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach:

  • technik mechanik – po potwierdzeniu kwalifikacji:
    • M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego

Uczniowie szkoły zawodowej mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach AUTO – CAD, spawania, obsługi wózków widłowych oraz programowania i obsługi obrabiarek CNC.

Frezarka do metalu    

Tokarka do metalu