A
A

Sprzedawca

Charakterystyka zawodu.

Sprzedawca zajmuje się obsługą klientów oraz sprzedażą produktów w sklepach, salonach lub punktach sprzedaży. Głównymi zadaniami sprzedawcy jest doradzanie klientom w wyborze odpowiednich produktów, kasowanie towarów, przeprowadzanie transakcji kasowych oraz dbanie o czystość i prawidłową ekspozycję towarów. Najważniejszymi cechami dobrego sprzedawcy są: cierpliwość, komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz łatwość nawiązywania kontaktów. Przydatna będzie także znajomość obsługi komputera oraz wysoka kultura osobista. Bardzo pomocne jest poczucie estetyki, które przyda się przy układaniu towaru na półkach i ustawianiu dekoracji sklepu.

Kwalifikacje zawodowe.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Uczeń w trzeciej klasie będzie zdawał egzamin zewnętrzny z kwalifikacji: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu sprzedawcy.

Zajęcia praktyczne realizowane są w sklepach, salonach lub punktach sprzedaży. Pracodawca podpisuje z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nauki teoretycznej w szkole.