A
A

Cele wymiany

Organizacja i koordynacja wszystkich programów:

  • mgr Jolanta Klęczar-Horak, mgr Agnieszka Kotyńska, mgr Małgorzata Dziędziel – Gabryszak
  • do roku 2008 – mgr inż. Małgorzata Banaś
  • do roku 1997 – mgr Olga Onyszkiewicz-Czołnik

 

Przy wsparciu organizacyjno-finansowym Dyrekcji szkół i Komitetu Rodzicielskiego oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży pomiędzy Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach i szkołą w Dolnej Saksonii Theodor-Heuss-Realschule w Uelzen istnieje od 1993 r.. W ciagu 18 lat obyły się 54 spotkania młodzieży z Kęt i z Uelzen, w których wzięło udział ponad 1000 uczniów z obu krajów. Spotkania stały się okazją do nawiązania wieloletniej przyjaźni – i to nie tylko wśród młodzieży.

W 2010 r. szkoły Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach i Theodor-Heuss-Real-Schule w Uelzen zostały laureatami konkursu Polsko-Niemieckiej Współpracy w Poczdamie. Był to rezultat udziału w projekcie historycznym „Zachować Pamięć”, którego zapisem jest film pt. „Niełatwe pytania, niełatwe odpowiedzi”.

Zadaniem PNWM jest wspieranie wzajemnego poznania, wzajemnego zrozumienia i ścisłego współdziałania młodzieży Polski i Niemiec poprzez wymianę młodzieży i współpracę.

 

 

Celem PNWM jest rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży umożliwienie powstania nowych incjatyw. W ten sposób PNWM ma wspierać działania na rzecz wzajemnego zrozumienia, przezwyciężenia uprzedzeń na rzecz pojednania, a także budowy wspólnej odpowiedzialności młodzieży za przyszłość wolnej Europy. Różne formy wymiany młodzieży zbliżają polską i niemiecką młodzież, umożliwiając spotkania na temat historii, współczesności i przyszłości obu krajów i społeczeństwa, kultury, języka, nauki i techniki oraz wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Szczególne znaczenie przypada tu obszarowi przygranicznemu.

PNW pragnie przyczynić się do swobodnego rozwoju osobowości młodych ludzi oraz do przejmowania przez nich odpowiedzialności za społeczeństwo i państwo.

We wszystkich przedsięwzięciach wspieranych przez PNWM oczekuje się współdziałania i współodpowiedzialności młodzieży, po to by w ten sposób uwzględniać ich zainteresowania: młodzi ludzie powinni uzyskać możliwość rozwijania powstałych kontaktów i dzięki temu samodzielnie przyczynić się do trwałej współpracy między obydwoma krajami.

Ogólna wymiana młodzieży:

PNWM wspiera rodzaje i formy ogólnej wymiany młodzieży:

  • Wspólne imprezy, jak seminaria o tematyce politycznej, społecznej, socjalnej, kulturalnej i historycznej, w szczególności odnoszącej się do historii, teraźniejszości i przyszłości wzajemnych stosunków i współpracy.
  • Przedsięwzięcie wymiany oparte na zasadzie wzajemności w ramach długoterminowego partnerstwa szkół.
  • Podróże edukacyjne grup uczniów, o ile odpowiadają one, np. w ramach projektów towarzyszących procesowi dydaktycznemu, ogólnym celom PNWM.