A
A

Po raz kolejny kęcki „Kopernik” wśród najlepszych techników w kraju

Po raz kolejny kęcki „Kopernik” wśród najlepszych techników w kraju

W ogłoszonym 12 stycznia 2023 r. przez „Perspektywy” Rankingu Głównym najlepszych szkół Technikum w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach otrzymało brązową tarczę w kategorii Brązowa Szkoła – Najlepsze Technika 2023 i zajęło 322. miejsce wśród 500 wyróżnionych techników w kraju.

Z kolei w Rankingu Maturalnym Techników, w których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, kęcka szkoła zajmuje 197. miejsce wśród 300 wyróżnionych techników w kraju. Dla porównania w poprzednim roku było to miejsce 291, a dwa lata temu 206. Warto dodać, że w tej kategorii znalazły się tylko dwa technika z powiatu oświęcimskiego.

„Kopernik” został również wyróżniony jako najlepsza szkoła w Rankingu Wojewódzkim Techników 2023 – Małopolskie, zajmując 46. miejsce. W poprzednim roku było to miejsce 44.

„Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%), wyniki egzaminu zawodowego (30%). Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najwyższą pozycję rankingową” – informuje portal „Perspektywy”.

Tegoroczne wyróżnienia portalu edukacyjnego „Perspektywy”, podobnie jak te z poprzednich lat, w rankingach – głównym, maturalnym i małopolskim oraz brązowa tarcza w kategorii Brązowa Szkoła – Najlepsze Technika 2023 – są zasługą nie tylko absolwentów „Kopernika”, którzy przystąpili do egzaminów maturalnych i zawodowych, ale również systematycznej, wytrwałej pracy nauczycieli przedmiotów ogólnych oraz zawodowych.

Ranking Wojewódzki Techników 2023 – małopolskie

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 13 stycznia 2023 14:25