A
A

Odbiór świadectw maturalnych od 05.07.2022 r.

Odbiór świadectw maturalnych od 05.07.2022 r.

Odbiór świadectw maturalnych od 05.07.2022 r. w sekretariacie Szkoły. W przypadku niezdania egzaminu z jednego przedmiotu można przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, który odbędzie się 23.08.2022 r. o godz. 9:00.

Do 12.07.2022 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7).

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 1 lipca 2022 10:50