A
A

Odbiór świadectw maturalnych od 7 lipca 2023 r.

Odbiór świadectw maturalnych od 7 lipca 2023 r.

Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych od 07.07.2023 r. od godz. 9:00 do Sekretariatu Szkoły.

W przypadku niezdania egzaminu z jednego przedmiotu można przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym tj. 21.08 – egzamin ustny i  22.08 – egzamin pisemny.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym należy złożyć do 14.07.2023 r. w sekretariacie szkoły. Formularz (załącznik nr 7) znajduje się na stronie: http://www.oke.krakow.pl

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 5 lipca 2023 19:32