A
A

Odbiór świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego – od 9 lipca 2024 r.

Odbiór świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego – od 9 lipca 2024 r.

Świadectwa maturalne i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego można odebrać z sekretariatu szkoły od dnia 09. lipca 2024 r. od godz. 9:00.

W przypadku niezdania matury z jednego przedmiotu obowiązkowego można przystąpić do egzaminu poprawkowego:

  • 20 sierpnia 2024 r. – ( wtorek) o godz. 9:00 –  część pisemna,
  • 21 sierpnia 2024 r. – ( środa) o godz.9:00 – część ustna.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej jest złożenie oświadczenia –

( EM 2024 Zalacznik 7) do 16. lipca 2024 r. –  w sekretariacie szkoły.

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 8 lipca 2024 13:24