A
A

Promocja zdrowia

PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA W KOPERNIKU TRWA CAŁY ROK

W naszej szkole na bieżąco realizowane są treści wychowawczo-profilaktyczne, które są spójne z działalnością PZ nr 10 w Kętach. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności uwzględnia wszechstronny rozwój każdego z uczniów. Pragniemy też – wspierając rodziców – wychowywać młodzież w duchu poszanowania prawa i szacunku dla każdego człowieka.

Uczniowie brali m.in.  udział w projekcie profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży „Dobry temat”. Systematycznie organizowane są spotkania  ze Stowarzyszeniem Amazonek z Brzeszcz, które chętnie przyjeżdżają na rozmowy z naszymi uczniami.  Uczniowie oraz rodzice i nauczyciele dwukrotnie otrzymali informacje o telefonach zaufania oraz infoliniach i instytucjach wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzięki takim informacjom młodzież w kryzysie psychicznym, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, może skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Szkoła cały czas promuje zdrowy styl życia, organizuje akcje, happeningi i konkursy. Adresatami naszych działań są uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz cała społeczność szkolna. Bierzemy udział w licznych projektach. Współpracujemy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Oświęcimiu, co roku uczniowie zaznajamiani są z profilaktyką prozdrowotną Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?”. Realizacja programów odbywa się przez cały rok szkolny. Link do fundacji oraz wszelkie potrzebne materiały edukacyjne dostępne są: https://www.gwiazdanadziei.pl/  Fundacja oferuje też programy: „Wybierz życie pierwszy krok” oraz „Rak UV”, dostępne na stronie https://www.gwiazdanadziei.pl/szkolenia2, z którymi uczniowie PZ nr 10 są zaznajamiani na bieżąco.

 


Profilaktyka w „Koperniku”

23 marca 2017 r. w Powiatowym Zespole Nr 10

Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach

po raz kolejny odbył się „Dzień Profilaktyki”.

W tym roku zmieniona została formuła spotkań. Mieliśmy przyjemność gościć u nas Drużynę Mistrzów z Krakowa, która przeprowadziła warsztaty profilaktyczno-motywacyjne o tematyce antydopalaczowej.

Spotkanie młodzieży z zaproszonymi gośćmi odbyło się w sali widowiskowej, w Domu Kultury w Kętach. Uczestników spotkania przywitał wicestarosta oświęcimski pan Jarosław Jurzak, który przyjął zaproszenie na imprezę szkolną.

Warsztaty mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, które sfinansowało projekt profilaktyczny połączony z promocją szkoły.

W ramach przygotowania do spotkania został przeprowadzony konkurs plastyczny, skierowany do uczniów klas III gimnazjów, o tematyce „Stop dopalaczom”. Osoby, które zdobyły I miejsca i wyróżnienia w nagrodę zostały zaproszone do udziału w warsztatach i otrzymały upominkowe gadżety.

Drużyna Mistrzów jest zespołem ludzi, któremu przyświeca  ideapromowania pozytywnych wartości, w tym również wartości patriotycznych i motywacji do rozwoju osobistego poprzez sport, muzykę, pasję.

W ich działalności ważna jest także edukacja i działania profilaktyczne ukierunkowane na różnego rodzaju uzależnienia, wykluczenia społeczne oraz eliminowanie negatywnych wzorców społecznych.

Drużyna poprzez swoją działalność propaguje zdrowy styl życia, rozwijanie pasji i talentów.

Młodzież z klas II i III wraz z nauczycielami wysłuchała wykładu motywacyjnego z udziałem sportowca-pedagoga, mistrza boksu tajskiego MuayThai – Marcina Molsy. Opowiedział On w jaki sposób rozwijał swoją pasję bokserską, ile musiał pokonać różnych przeciwności losu, ile wysiłku i wyrzeczeń kosztowało go osiągniecie wybranego celu. Następnie zaprezentował się Prezes Fundacji Roman „Bosski” Lachowolski. „Bosski” opowiedział historię swojego życia i drogę do kariery hip-hopowego artysty. Udzielał praktycznych motywujących wskazówek jak pokonać słabości, trenować ciało i umysł dla bycia bardziej wartościowym człowiekiem. Opowiadał o niemiłych skutkach destrukcyjnego życia oraz w jaki sposób stawiać opór złym wpływom innych osób i złym postawom. Prelekcja była przeplatana prezentacją utworów muzycznych pełnych w wartościowe przesłania. Koncert wraz z wykładem wywarł na nas wszystkich ogromne wrażenie.

Celem całego spotkania było zachęcenie młodych ludzi do pozytywnego działania, wskazanie potrzeby zadbania o swój rozwój i dążenie do lepszego wartościowego życia, wolnego od używek.

Klasy I i IV miały zorganizowane wykłady na terenie szkoły.

Głównym celem spotkań z zaproszonymi gośćmi, miało być uzmysłowienie uczniom jak ważna jest troska o własne zdrowie.

Problem związany z rakiem piersi, samobadaniem, przedstawiły uczniom wolontariuszki, amazonki ze Stowarzyszenia „Amazonek” z Brzeszcz. Były to panie: Krystyna Dadak, Zofia Lichosyt-Faber, Krystyna Słatyńska, Halina Sierak. Młodzież po wysłuchaniu prelekcji mogła zapoznać się z fantomami piersi, i palpacyjnie wybadać różne zmiany nowotworowe.

Gościliśmy również panie dietetyk: Katarzynę Antoniak, Magdalenę Kasperek   z Natur House w Ketach, które dokonywały pomiarów masy ciała, rozmawiały z uczniami na temat zdrowego odżywiania się i udzielały porad dietetycznych.

Tematykę pierwszej pomocy przedmedycznej przedstawił pan Krzysztof Śniatecki z firmy Śniat-Met z Kęt. Młodzież po wysłuchaniu wykładu mogła przystąpić do części praktycznej, czyli ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy na różnych fantomach.

Komendant Hufca Pracy w Kętach pani Małgorzata Szatan, przygotowała dla młodzieży prezentację na temat: „Depresja a niskie poczucie własnej wartości”.

Tematy: „Sterydy anaboliczne-zagrożenie dla całego organizmu” i „Prawidłowe budowanie masy ciała” przedstawił młodzieży kulturysta, absolwent naszej szkoły pan Andrzej Wróbel oraz nauczyciel wychowania fizycznego i trener siłowni pan Kamil Żmuda.

W nawiązaniu do promowania zdrowego stylu życia uczennice z klasy gastronomicznej pod kierunkiem  nauczycielki przedmiotów zawodowych pani Moniki Kasperczyk, przygotowały zdrowe przekąski, kompozycje owocowe oraz ciasta, które znalazły się na stole, na korytarzu pierwszego pietra, z przeznaczeniem do degustacji uczniów i nauczycieli.

Celem Dnia Profilaktyki było uświadomienie młodzieży potrzeby dbania o swoje zdrowie zarówno w aspekcie żywieniowym, psychicznym jak i fizycznym. Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia zmotywują uczniów do zdobywania wiedzy na tematy dotyczące zdrowia, samobadania, profilaktyki i potrzeby aktywności ruchowej, dokonywania prawidłowych wyborów życiowych aby w dobrym zdrowiu móc jak najdłużej cieszyć się życiem.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaproszonym gościom jak i uczniom z klasy III D, którzy zaangażowali się w organizację „Dnia Profilaktyki”. Bez wsparcia tych osób organizacja tej imprezy byłaby niemożliwa do przeprowadzenia.

 

Komisja Profilaktyki
PZ Nr 10 SME


„Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

Po raz kolejny w naszej szkole realizowany jest Program Profilaktyczny, realizowany we współpracy z Sanepidem w Oświęcimiu. Dotyczy on tematyki związanej z wirusem HPV (brodawczaka ludzkiego), który odpowiada za powstawanie raka szyjki macicy.

Program został zrealizowany w miesiącach listopad, grudzień 2016r. w klasach: I D, I T, I BC, I w, I gc, I r, w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej.

Cele ogólne programu dotyczą zmniejszenia występowania i umieralności na tę chorobę. Ważne jest również zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu.

Poruszamy również ważny temat dla dziewcząt dotyczący raka piesi i samobadania. Uczennice poznają zasady prawidłowego wykonania badania, na co należy zwrócić uwagę, co powinno je zaniepokoić, na koniec gdzie należy szukać pomocy.

Głównym zadaniem programu profilaktycznego jest zachęcanie do brania odpowiedzialności za zdrowie swoje i osób z najbliższego otoczenia.

Prowadząc zajęcia z młodzieżą mamy nadzieję, że w swoim środowisku rodzinnym czy lokalnym będą z powodzeniem pełnić role edukatorów edukacji zdrowotnej, dzieląc się wiedzą z innymi.

Odpowiedzialne za akcję: p. Alicja Jurzak, p. Ewa Kos


Akcja profilaktyczna w Koperniku „Zaburzenia odżywiania-anoreksja, bulimia, otyłość”

Po raz kolejny  w „Koperniku” została przeprowadzona akcja promująca zdrowy sposób odżywiania się. Temat ten został przedstawiony młodzieży przez psychologa szkolnego pana Romana Stańczaka podczas prezentacji multimedialnej i pogadanki.

Zaburzenia odżywiania są to poważne zaburzenia w zakresie  zachowań związanych z jedzeniem. Często mają podłoże psychiczne i związane są z niskim poczuciem własnej wartości. Szczupła sylwetka promowana przez mass media stała się modna, ale zarazem niebezpieczna. Nierozsądne i niekontrolowane odchudzanie może być pierwszym krokiem do anoreksji, bulimii lub napadowego objadania się. Chorzy na zaburzenia odżywiania często cierpią również na depresję, mogą działać autodestrukcyjnie (np. samookaleczanie się). Osoby cierpiące na tę chorobę często odczuwają: ból, strach, samotność, mają niską samoocenę. Młodzież uczestnicząca w zajęciach otrzymała broszury z opracowaniem tej tematyki przygotowane przez nauczycielki wychowania fizycznego panie: Alicję Jurzak i Ewę Kos.

Mamy nadzieję, że uczniowie biorący udział w zajęciach będą potrafili, w sposób odpowiedzialny i racjonalny podchodzić do kwestii własnego zdrowia, w kontekście odżywiania.

Zajęcia były zrealizowane w styczniu  2017 r. w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej. Akcją zostało objętych 126 uczniów z klas pierwszych: I DH, I BC, I gc, I w, I r.

Odpowiedzialni za akcję: p. Alicja Jurzak, p. Ewa Kos, p. Roman Stańczak.

PZNr10SME


Program Ars – czyli jak dbać o miłość

Program ten został opracowany w ramach projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Instytucją realizującą program jest Państwowa Inspekcja Sanitarna z Honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.

Program Ars został zrealizowany w styczniu 2017 r. w 2-ch klasach: IV D, IVHT, w cyklu 7-godzinnym. Dodatkowo na terenie szkoły zostały wywieszone plakaty informujące o tej akcji.Poprzez realizację tego programu chcemy wpłynąć na postawy, zachowanie dziewcząt (kobiet) w wieku prokreacyjnym, w taki sposób aby nie piły alkoholu, nie paliły tytoniu i nie używały narkotyków podczas ciąży i karmienia dziecka. Cel programu to wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich dzieci, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

Zgodnie z przysłowiem o kropli która drąży skałę, mamy nadzieję, że małymi kroczkami uda nam się ukształtować prozdrowotne postawy i zachowania młodych ludzi, co korzystnie wpłynie na ich zdrowie w dorosłym życiu.

Odpowiedzialne za akcję: p. Alicja Jurzak, p. Ewa Kos

PZNr10SME