A
A

Branża elektryczno-elektroniczna

           

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 utworzone zostało Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego – Beneficjentem projektu jest Powiat Oświęcimski, wartość projektu wynosi 2 187 978,50 zł, w tym kwota dofinansowania 1 969 180,65 zł, okres realizacji projektu od 01.01.2018 roku do 31.12.2021 roku.

Celem głównym projektu określonym na podstawie planów rozwojowych szkół jest poprawa szans zatrudnieniowych uczniów z branży elektryczno – elektronicznej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych i elastyczności w poruszaniu się na rynku pracy. Celami szczegółowymi projektu są: stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i zdobywania rzetelnej wiedzy zgodnej z potrzebami rynku pracy – realizacja 8 rodzajów form wsparcia, zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych, osobistych i organizacyjnych uczniów, podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie bazy szkół do potrzeb rynku pracy – modernizacja i wyposażenie pracowni, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, intensyfikacja współpracy pomiędzy szkołami a środowiskiem pracodawców, zapewnienie uczniom warunków nauczania praktycznej nauki zawodu w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy

Projektem objęte są:

 • Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu,
 • Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach

w tym uczniowie kształcący się w zawodach: technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, elektryk, elektromechanik.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • doradztwo zawodowe,
 • staże i praktyki u pracodawców,
 • rozwój zawodowy nauczycieli (kursy, szkolenia, studia),
 • wizyty zawodoznawcze,
 • modernizacja pomieszczeń,
 • zakup środków trwałych.

Kursy i szkolenia oferowane w projekcie dla uczniów to m.in.:

 • kurs prawa jazdy z egzaminem,
 • kurs programowania obrabiarek CNC na bazie symulatorów,
 • programowanie sterowników w języku ST oraz IL,
 • obsługa programów CAD,
 • programowanie sterowników w języku LAD, FBD,
 • tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML 5 oraz CSS,
 • programowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem Javascript oraz AJAX,
 • kurs dający uprawnienia SEP 1kV z egzaminem,
 • egzaminy ECDL ADVANCED,
 • kurs instalacji sieci światłowodowych,
 • projektowania sterowników.