A
A

Branża turystyczno – gastronomiczna


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 utworzone zostało Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego, w którego skład wchodzi  Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. Beneficjentem projektu jest Powiat Oświęcimski. Wartość projektu wynosi 2 103 488,00 zł, w tym kwota dofinansowania to: 1 893 139,20 zł. Projekt będzie realizowany od 01.01.2018 roku do 31.12.2021 roku.

Celem głównym projektu określonym na podstawie planów rozwojowych szkół jest poprawa szans zatrudnieniowych 560 uczniów z branży turystyczno – gastronomicznej powiatu oświęcimskiego w latach 2018-2021 poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych i elastyczności w poruszaniu się na rynku pracy. Cele szczegółowe projektu to: stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i zdobywania rzetelnej wiedzy zgodnej z potrzebami rynku pracy, zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych, osobistych i organizacyjnych uczniów, podniesienie jakości kształcenia zawodowego branży turystyczno-gastronomicznej poprzez dostosowanie bazy szkół do potrzeb rynku pracy, modernizację i wyposażenie pracowni, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, intensyfikację współpracy pomiędzy szkołami a środowiskiem pracodawców, zapewnienie uczniom warunków nauczania praktycznej nauki zawodu w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.

W ramach projektu planowana jest:

 • modernizacja pomieszczeń pracowni gastronomicznej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia,
 • dla nauczycieli szkolenia, kursy i studia podyplomowe.
 • dla uczniów przewidziano:
 • doradztwo zawodowe,
 • staże i praktyki u pracodawców z możliwością wypłaty stypendium stażowego,
 • oraz kursy i szkolenia, w tym m.in.:
 • kurs prawa jazdy z egzaminem
 • obsługi kasy fiskalnej
 • savior-vivre
 • kurs marketingu internetowego
 • Photoshop – mój pierwszy krok
 • kurs barmana I-go stopnia
 • kurs baristyczny I-go stopnia + podstawy „Latte Art.”
 • kurs kelnerski
 • warsztaty kuchni orientalnej
 • kurs kuchnia molekularna
 • warsztaty garnirowania napojów mieszanych
 • kurs sommeliera

kursy: wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, rezydenta biura podróży, animatora czasu wolnego.