A
A

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 

Rekrutacja do Projektu MCHE 

Logo Chmury edukacyjnej

Szanowni Uczniowie, rozpoczynamy rekrutację dla uczniów do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Edycja VI– rok szkolny 2021/2022 w obszarach:

– turystyka,

– żywność.

Projekt w całości sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji.

Rekrutacja trwa do 01.10.2021 r. do godz. 12:00

Zapraszamy

Wszelkich informacji o projekcie udzielają koordynatorzy projektu w godzinach od 9.00 do 14.00 w pok. nr 129 lub 228.


Nowoczesne nauczanie w Koperniku

Szkoły pozostają  zamknięte z powodu epidemii, ale uczniowie nie przerywają nauki. Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna  po raz kolejny realizuje  zajęcia  szkolne  dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. MCHE to przykład włączenia się środowiska akademickiego w proces edukacji na szczeblu kształcenia zawodowego w obszarach: turystyka i żywność. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii  w Suchej Beskidzkiej prowadzą zajęcia dla uczniów w formie wykładów i warsztatów on-line, realizują wspólne projekty badawcze, prowadzą wirtualne  zajęcia laboratoryjne w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną. Szeroka wiedza oraz zaangażowanie prowadzących  zrywają z monotonią  zajęć, a realizowane w trudnym czasie pandemii tematy zmuszają do wirtualnych podróży, np.: do gościnnej Małopolski, znanych europejskich miast, czy niekonwencjonalnym szlakiem turystyki filmowej.

Taki sposób edukowania rozwija oprócz kompetencji kluczowych i cyfrowych także  ciekawość świata.


Rekrutacja do Projektu MCHE 

Szanowni Uczniowie,

rozpoczynamy rekrutację dla uczniów do projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

     „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Edycja V – rok szkolny 2020/2021 w obszarach:

– turystyka,

– żywność.

Projekt w całości sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji.

Rekrutacja trwa do 06.10.2020 r. do godz. 12:00

Zapraszamy

Wszelkich informacji o projekcie udzielają koordynatorzy projektu w godzinach od 9.00 do 14.00 w pok. nr 129 lub 228.


Rok szkolny 2018/2019

Szanowni uczniowie rusza nabór na zajęcia on-line w ramach III Edycji Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Poniżej znajdziecie Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.


W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Technikum, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, uczestniczą w zajęciach on-line przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

 O PROJEKCIE

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małkopolski oraz  organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne..

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna realizowane jest przez projekty które są wzajemnie ze sobą powiązane i obejmują:

  • wyposażenie szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna realizowanego z RPO WM 2014-2020  Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a Województwo Małopolskie – wraz z  uczelniami wyższymi oraz  organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne – partnerem
  • koordynacja realizacji zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”
  • koordynacja i realizacja zajęć z przedmiotów zawodowych dla techników w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego II”
  • realizacja zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach realizacji projektów konkursowych

OBSZARY

Zajęcia on-line będą przeprowadzane w następujących obszarach:

Żywność – obszar koordynowany przez Partnera projektu Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Turystyka – obszar koordynowany przez Partnera projektu Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line. Dodatkowo przewiduje się organizację naukowych warsztatów bezpośrednio na uczelniach (w wymiarze ok. 25 godzin w pierwszym tygodniu wakacji oraz/lub ok. 10 godzin w trakcie roku szkolnego).

Regulamin rekrutacji

 


Małopolska Chmura Edukacvjna w „Koperniku”– tym razem dla nauczycieli

W czwartek 26.04.2018 w Powiatowym Zespole Nr10 SME w Kętach odbyła się wideokonferencja podsumowująca kilkumiesięczne szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach MCHE.

Projekt dotyczył nowoczesnych metod nauczania z naciskiem na użycie technologii informatycznych i nowatorskich metod prezentacji materiału dydaktycznego i pracy nad nim.

Siedmioosobowa grupa nauczycieli przedmiotów grup : hotelarskiej, gastronomicznej, mechanicznej i językowej odbyła wcześniej moduł szkolenia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Kolejnym etapem była seria szkoleń online na platformie projektu a ostatnim etapem było przygotowanie projektu innowacji z użyciem poznanych metod.

W czwartkowej wideokonferencji wzięły udział 4 szkoły: kęcki „Kopernik”, dwie placówki z Brzeska oraz szkoła z Tarnowa. Podczas spotkania, realizowanego przy użyciu sprzętu pozyskanego przez szkołę w ramach tegoż właśnie projektu, zaprezentowaliśmy projekt „Praktyczne okno na świat- czyli podróże kształcą dobrego fachowca. Studyjna wizyta zawodoznawcza na przykładzie dwudniowego wyjazdu do zakładów Hyundai w Republice Czeskiej”. Użyto w nim metody projektu, odwróconej klasy oraz łączenia przedmiotów (korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego plus nauka języka obcego). Założeniem tegoprogramu jest przygotowanie młodzieży do dokonywania świadomych wyborów życiowych, poznanie realnego środowiska pracy związanych z dalszą edukacją i przyszłą karierą zawodową i możliwość rozwoju kompetencji kluczowych.

PZNr10SME, Ewa Marchewka


Jak zdobywano wiedzę w Krakowie

W dniach 20-22.04 uczniowie klasy trzeciej o profilu Technik żywienia i usług gastronomicznych w ramach udziału w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczestniczyli w Warsztatach Weekendowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się sprawdzianem wiadomości– rozwiązaniem krótkiego testu opracowanego przez specjalistów, gdzie uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy.

Kolejne zajęcia to ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii, na których poznawano to, co niewidoczne gołym okiem – bakterie, grzyby, patogeny. Warsztaty zatytułowane były „Odkrywanie niewidek” co doskonale podsumowywało jego treść.

Ćwiczenia związane z przygotowywaniem sushi zaciekawiły naszych uczestników najbardziej. Mieli okazje przygotować tą potrawę pod okiem fachowca. Więcej sami zobaczcie.

 

Wieczorem uczestnicy warsztatów zwiedzali Kraków, który o każdej porze prezentuje się wspaniale. Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty na Rynku.

Kolejny dzień warsztatów to odkrywanie tajemnic naszych ulubionych napojów i przekąsek. Analizowano skład chemiczny tak popularnych produktów jak chipsy, paluszki, napoje gazowane. Nie obyło się bez badań organoleptycznych.

Wszyscy wrócili zadowoleni, bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę.

A w poniedziałek skoro świt kolejna lekcja on-line o żywności genetycznie modyfikowanej.


Kolejne zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjne

„Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”, czyli co powinniśmy wiedzieć o jajkach to jeden z tematów poruszanych na lekcjach organizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Podczas zajęć uczniowie klasy III D dowiedzieli się, jakie oznakowania powinno zawierać zewnętrzne opakowanie jaj, a także, jak sprawdzić jakość ich wewnętrznej części. Aby pokazać, jak to robić, wykonaliśmy kilka  ćwiczeń.

Pierwszym aspektem lekcji było sprawdzenie, czy opakowanie zewnętrzne jajek jest prawidłowo oznakowane pod względem klasy jakości jaj, klasy wagowej, daty przydatności, a także metody chowu kur. W grupach kilkuosobowych sprawdziliśmy, czy wszystkie informacje na opakowaniach były prawidłowo podane. By ocenić, czy kategorie wagowe zgadzają się z deklarowaną przez producenta, ważyliśmy kilka kolejnych jaj.

Z pomocą suwmiarki mierzyliśmy długość krótszej i dłuższej osi jaja, aby ocenić kształt jaja. Kolejnym krokiem było sprawdzenie wielkości komory powietrznej jaja, gdzie za pomocą latarki w smartfonach prześwietlaliśmy jajo i skalą z podziałką milimetrową ocenialiśmy głębokość tej komory.

Końcowymi badaniami były zadania nad wewnętrzną częścią jaja, polegające na określeniu stanu i indeksu białka gęstego oraz stopnia spłaszczenia i indeksu żółtka.

Podsumowując, zajęcia miały nauczyć nas, jak odczytywać oznaczenia na opakowaniach jaj i kontrolować, czy są one prawidłowo oznaczone tak, jak deklaruje producent.

PZNr10SME, Karolina Iskierka


Chmura nad Kopernikiem

„Małopolska Chmura Edukacyjna”, która swym zasięgiem objęła kęckiego Kopernika, to nowoczesny projekt przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w województwie. Celem projektu jest podniesienie u uczniów techników wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych, kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych  oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym. Chmura  to przedsięwzięcie wielostopniowe, obejmujące również  nauczycieli przedmiotów zawodowych,  którzy dzięki aktywnym szkoleniom podnoszą umiejętności w zakresie TIK.
„Małopolska Chmura Edukacyjna” realizowana jest dzięki elementom nawzajem się uzupełniającym. W pierwszej kolejności szkoły i uczelnie wyższe zostały wyposażone w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, czyli mobilne zestawy wideokonferencyjne, następnie skoordynowano  realizację zajęć edukacyjnych w technikach i prowadzących zajęcia uczelniach wyższych. W ten sposób młodzież poznaje wykładowców, uczelnie i program, co ma zaowocować w przyszłości, bardziej świadomym wyborem studiów. Projekt nauczania chmurowego nie ogranicza się tylko do przekazywania wiedzy z wykorzystaniem TIK. Uczniowie  klas objętych projektem-w obszarze turystyki i żywności, w najbliższym czasie będą uczestniczyć w weekendowych  warsztatach naukowych, odbywających się w podmiotach  patronackich, czyli odpowiednio w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej i Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.  Tematy, którymi uczelnie wyższe pragną zainteresować młodzież obejmują m. in. dietetykę, zdrowe odżywianie się, umiejętność znakowania żywności, badania antropometryczne, a w hotelarstwie -trendy w turystyce, nowatorskie formy turystyki aktywnej czy pedagogikę i animację czasu wolnego. Współpraca Kopernika z wyżej wymienionymi uczelniami odbywać się będzie cyklicznie w trakcie bieżącego roku  szkolnego.

Zdaniem ekspertów tego typu rozwiązania w szkolnictwie to przyszłość edukacji. Program jest szansą szczególnie dla młodzieży mieszkającej w małych miejscowościach, gdyż zmniejsza wykluczenie edukacyjne i motywuje uczniów do studiowania.