A
A

To już piąte spotkanie na zamku Bad Liebenzell- Razem w Europie

W tym roku mija już 5-lecie polsko – niemieckiej wymiany do Bad Liebenzell z udziałem uczniów z „Kopernika”. W terminie 11.04 – 15.04.2018 r. odbyła się pierwsza część projektu w Międzynarodowym Domu Spotkań w Oświęcimiu.  Tematyką polsko – niemieckiego  seminarium dla młodzieży  były „Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka dzisiaj”.  W polsko – niemieckich spotkaniach każdego roku biorą udział uczestnicy w wieku 15 – 18 lat.  Warsztaty prowadzone są w językach polskim i niemieckim. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie w trakcie trwania projektu.

Na jesień planowana jest druga część, która odbywa się co roku na zamku w Bad Liebenzell na południu Niemiec. Projekt po stronie niemieckiej organizowany jest przy wsparciu Internationales Forum Burg Liebenzell.

Obecnie koszt uczestnictwa w projekcie w Polsce a zarazem koszt pobytu w MDSM w Oświęcimiu wynosi 150 zł. W trakcie spotkań organizowane są  wycieczki fakultatywne i zwiedzanie studyjne miejsc pamięci związanych z naszą wspólną historią.

Koszt tygodniowego  pobytu podczas spotkania po stronie niemieckiej wynosi  w tym roku 90 euro.  Temat warsztatów medialnych i teatralnych  prowadzonych na zamku w Bad  Liebenzell  – „Pracować fair” –  będzie dotyczył  praw pracownika oraz  obecnej sytuacji na rynku pracy w Niemczech i w Polsce. Oprócz wspólnych warsztatów  planowane jest również zwiedzanie i wspólna zabawa. Zapisy na rok następny trwają. Pozostały już tylko dwa miejsca.

Koordynatorzy:              mgr Jolanta Klęczar -Horak     mgr Agnieszka Kotyńska