A
A

„Kopernik” na wymianie w Bad Liebenzell

Uczniowie kęckiego „Kopernika” w dniach 30.03-05.04.2014r. wzięli udział  w międzynarodowej edycji projektu organizowanego przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu wspólnie z Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Niemczech w Badenii Wirtembergii. Uczestnicy z naszej szkoły w towarzystwie uczniów z „Dąbrowskiej” i ze Sławkowa przebywali na tygodniowej polsko-niemieckiej wymianie uczniów Małopolski i Śląska w pięknym kurorcie w Bad Liebenzell w Badenii Wirtembergii na południu Niemiec, gdzie zamieszkali na zamku Forum Burg Bad Liebenzell. Podczas pobytu w Niemczech uczniowie pod opieką pani Olgi Onyszkiewicz uczestniczyli w warsztatach medialnych, podziwiali piękno kurortu oraz Karlsruhe, a także korzystali z kąpieliska termalnego.

Głównym celem wymiany była realizacja projektu dotyczącego praw człowieka.

W pierwszej części projektu uczniowie podejmowali temat odwagi cywilnej i poszanowania praw człowieka w różnych sytuacjach życia codziennego na podstawie własnych doświadczeń. Młodzież próbowała znaleźć odpowiedź na pytania:
*Co dla mnie oznacza odwaga cywilna ?
*Jaka ma być moja postawa w codziennym życiu w kontekście poszanowania praw człowieka?

Swoje stanowisko w tej kwestii uczestnicy seminarium mogli wyrazić podczas warsztatów artystycznych.

Uczniowie pracowali także nad zarysem drugiej części projektu, który odbędzie się we wrześniu 2014 w MDSM w Oświęcimiu, gdzie ponownie spotkają się uczniowie między innymi z „Kopernika”  w Kętach z uczestnikami z Badenii-Wurtembergii.
Z wywiadów z naszymi uczniami wynika, że są zadowoleni z udziału w  wymianie, dzięki której rozwinęli swoje umiejętności językowe, poznali kolegów i koleżanki z Niemiec oraz ich przepiękny region nieopodal granicy francuskiej. Uczestnikom wymiany podobało się zamieszkiwanie na zamku Bad Liebenzell położonego na okazałym wzniesieniu, z którego podziwiali panoramę kurortu Bad Liebenzell.

Koordynatorami projektu są: Olga Onyszkiewicz kierownik Działu Edukacyjno-Programowego z MDSM w Oświęcimiu, Gertrud Gandenberger M.A.Burg Liebenzell, Jolanta Klęczar-Horak nauczyciel języka niemieckiego w PZNr10 w Kętach, wieloletni organizator polsko-niemieckiej wymiany.
Wymiana polsko-niemiecka ma duże znaczenie w promocji naszej szkoły nie tylko w kraju, ale także za granicą oraz umożliwia rozwój umiejętności językowych uczniów. Dziękujemy Dyrekcji PZNr10 w Kętach i polsko-niemieckiej współpracy, za wspieranie polsko-niemieckiej wymiany, a organizatorce z MDSM w Oświęcimiu Pani Oldze Onyszkiewicz i Pani Gertrud Gandenberger z Bad Liebenzell za realizację tegorocznego programu oraz za opiekę nad uczniami.

Z niecierpliwością czekamy na drugą część edycji projektu oraz na spotkanie z przyjaciółmi z Niemiec we wrześniu.

 

Koordynator projektu w PZ Nr 10
p. Jolanta Klęczar-Horak