A
A

Erasmus+ przygotowania do wyjazdu

MŁODZIEŻ Z „KOPERNIKA” PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAWODOWE DO HISZPANII, PORTUGALII I ANGLII

28 uczniów klas III technikum Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach rozpoczęło kursy językowe w ramach których uczą się podstaw języka hiszpańskiego i portugalskiego. Szkolenia te zostały zorganizowane w ramach przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego projektu „Europejskie doświadczenia zawodowe dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

23 kwietnia 2017 r. 18 uczniów (12 informatyków i 6 elektroników) wyleci na praktyki zawodowe do portugalskiej Lizbony, a 8 informatyków rozpocznie staże w hiszpańskiej Walencji.  W trakcie 4-tygodniowego pobytu uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe i językowe, poznają kulturę kraju goszczącego, zobaczą ważne historycznie miejsca.

Dzięki pozyskanemu przez szkołę na realizację projektu dofinansowaniu 130 749 euro uczestnicy mają zagwarantowane m.in. pokrycie kosztów biletów lotniczych, zakwaterowania, wyżywienia, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdów środkami komunikacji publicznej na terenie Lizbony i Walencji; dodatkowo każdy z uczestników otrzyma kieszonkowe.

Do tej pory w ramach projektu „Europejskie doświadczenia zawodowe dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” na praktyki zawodowe wyjechało 19 uczniów (Hiszpania 2016), zrealizowano również 15 staży zawodowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (Włochy 2016, Hiszpania 2016).

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych złożył wniosek o dofinansowanie kolejnego projektu praktyk zawodowych dla techników informatyków i techników elektroników. Projekt „Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy” został zgłoszony do konkursu 2017 programu Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe akcja KA1, a wnioskowana kwota dofinansowania to 149 664 euro.

Należy również przypomnieć że nie tylko młodzież kształcąca się w zawodach technicznych będzie szkolić się zawodowo za granicami kraju. Również hotelarze oraz technicy żywienia będą w tym roku mogli skorzystać z takiej szansy rozwoju zawodowego i odbędą miesięczne praktyki w angielskim Plymouth. Oni również szlifują swój język a wszystko to oczywiście w ramach programu Erasmus +.

PZNr10SME