A
A

Umowa o współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej

17 styczniu 2013 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku Białej (http://www.wbmii.ath.bielsko.pl/), którą reprezentował Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki a Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół. Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach reprezentowanym przez dyrektor Anetę Jekiełek.

Niniejsza umowa ma na celu podjęcie działań zmierzających w kierunku zacieśnienia współpracy pomiędzy społecznością akademicką ATH w Bielsku Białej, a społecznością uczniowską PZNr10SME w Kętach. Strony zobowiązały się do pogłębienia kontaktów obu społeczności, rozszerzenia relacji edukacyjnych tak, aby młodzież ponadgimnazjalna poznała środowisko akademickie. Każdy uczeń będzie miał możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach otwartych, ciekawych zajęciach laboratoryjnych oraz szkoleniach uzupełniających. Umową będzie objęta promocja obu instytucji w środowisku lokalnym. Zawarta umowa umocni również dotychczasową kilkuletnią współpracę PZNr10 SME z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki ATH, za co serdecznie chcemy podziękować Władzom Dziekańskim oraz pełnomocnikowi Dziekana WBMiI ds. współpracy.


W dniu 2 lutego 2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej z młodzieżą klas o profilu, mechanicznym, elektronicznym i informatycznym.
W ramach spotkania młodzież wysłuchała wykładu pana dr hab. Szymona Wąsowicza, prof. ATH nt. „Wybrane zagadnienia optymalizacyjne”. W dalszej części Pan Szymon Wąsowicz przedstawił szereg informacji o Uczelni, warunkach rekrutacji i perspektywach zatrudnienia po jej ukończeniu.

Naszą szkołę w spotkaniu reprezentowali: pani dyrektor Aneta Jekiełek i pan Andrzej Rodak.


24 września br. klasa IV BT (elektronicy i informatycy PZNr10SME) uczestniczyła w wykładach i labolatoriach zorganizowanych w ramach dni otwartych przezAkademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, która jest Partnerem naszej szkoły.

Tematyka zajęć:

Wykłady:
– „W sieci możesz czuć się bezpiecznie”,
– „Sieci światłowodowe w informatyce i telekomunikacji”.

Labolatoria:
– „Programowanie sterowników PLC”,
– „Programowanie robotów przemysłowych FANUC”,
– „Skanowanie 3D”.

Ponadto przez cały dzień dostępna była ciekawa wystawa motoryzacyjno-lotnicza, na której m.in. prezentowana były:
– samochód Alfa Romeo 4C oraz jego silnik 1.7 TBi,
– zabytkowy samochód FIAT 500
– nowe samochody rodziny FIAT 500
– i inne…;-)

Dziękujemy ATH za miłe przyjęcie i nowe, zawodowe doświadczenia.