A
A

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23

Przewodniczący Rady Rodziców – Pani Joanna Hess

Z-ca Przewodniczącego – Pan Janusz Januszyk

Sekretarz – Pani Marta Drozdowska

Skarbnik – Pani Agnieszka Kozieł


Nr konta bankowego Rady Rodziców przy PZ Nr 10 SME w Kętach – w celu wsparcia działalności dydaktyczno-wychowawczej:

BZWBK 1 Oddział w Kętach

Nr 97 1090 1740 0000 0001 2121 6852