A
A
C

Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców – Pani Elżbieta Płonka

Z-ca Przewodniczącego – Pan Maciej Sienkiewicz –

Sekretarz – Pani Krystyna Laszczak

Skarbnik – Pani Agnieszka Kozieł