A
A

Sukcesy „Kopernika”. Podsumowanie wyników egzaminów zawodowych – sesja lato 2021

Sukcesy „Kopernika”. Podsumowanie wyników egzaminów zawodowych – sesja lato 2021

Uczniowie Technikum Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach uzyskali świetne wyniki na tegorocznym egzaminie zawodowym (sesja: lato 2021). Etap pisemny  przeprowadzony został w formie testu i składał się wyłącznie z zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla danej kwalifikacji w danym zawodzie –  próg zdawalności 50%. Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie – próg zdawalności 75%.

Egzaminy w Technikum zdawane były w następujących kwalifikacjach:

TG.12 – planowanie i realizacja usług w recepcji (hotelarz)

EE.08 – montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (informatyk)

MG.20 – wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (mechanik)

MG.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (mechanik)

EE.03 – montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (elektronik)

EE.05 – montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (elektryk)

Klasy o profilach:

– technik hotelarstwa,

– technik informatyk,

– technik mechanik,

osiągnęły 100% -ową  zdawalność w Szkole.

 

Wszyscy przystępujący do egzaminu zdali część pisemną oraz praktyczną egzaminu i otrzymali świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Wysokie wyniki; na poziomie bliskim 90% osiągnęli uczniowie z technikum elektronicznego.

Pogratulować trzeba także uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia, gdzie zdawalność jest również bardzo dobra: sprzedawca – 100%,   operator obrabiarek skrawających – 100%.

 

Egzamin charakteryzuje wysoki poziom trudności. Uczniowie PZ Nr 10 SME w Kętach osiągają bardzo dobre wyniki, zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej egzaminu. Umożliwia im to uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych w zawodach: technik hotelarstwa, technik informatyk, technik mechanik, technik elektronik – a tym samym powiększa ich szanse na zdobycie bardzo dobrej pracy.

Porównując wyniki egzaminów zawodowych uczniów technikum i szkoły branżowej można stwierdzić, że zdawalność egzaminów zawodowych  w szkole przekracza średnie wyniki innych szkół w Małopolsce i powiecie. Trzeba również zauważyć, że sama Małopolska w skali całego kraju osiąga jedne z lepszych wyników.
Tym bardziej cieszą nasze osiągnięcia.

Gratulujemy dobrych wyników uczniom i życzymy wysokiej zdawalności na kolejnych egzaminach!

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 4 listopada 2021 09:48