A
A

Technik informatyk

TECHNIK INFORMATYK

 

 

Charakterystyka zawodu:

We współczesnym świecie intensywnie rozwijają się nowe technologie informatyczne. Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży informatycznej rośnie z roku na rok.

Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowane wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych sektorach rynku pracy, nie tylko tych związanych bezpośrednio z branżą informatyczną.

Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik informatyk korzystają z pracowni komputerowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.  Wyposażenie jest sukcesywnie modernizowane tak, aby możliwe było jak najlepsze przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej. Stanowiska, na których pracują uczniowie spełniają wymagania stanowisk egzaminacyjnych i są akredytowane przez OKE.

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu technik informatyk oraz Egzaminacyjnym Laboratorium ECDL.

 

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

 • działach obsługi informatycznej przedsiębiorstw,
 • sklepach komputerowych i serwisach,
 • w firmach:
  • administrujących sieciami komputerowymi,
  • tworzących oprogramowanie komputerowe,
  • zarządzających serwerami oraz bazami danych,
  • projektujących strony i sklepy internetowe.

 

Uczniowie naszej szkoły kształcący się na kierunku technik informatyk:

   • Składają komputery PC z podzespołów.
   • Budują lokalne sieci komputerowe w oparciu o technologie przewodowe i bezprzewodowe.
   • Tworzą strony internetowe oparte na CMS i różnych językach programowania.
   • Projektują i zarządzają bazami danych.
   • Piszą programy komputerowe, wykorzystując języki programowania.

Zajęcia zawodowe prowadzone są w nowoczesnych pracowniach:

   • montażu i eksploatacji komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych,
   • projektowania lokalnych sieci komputerowych,
   • aplikacji internetowych i baz danych.

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE 

Uczniowie klas informatycznych wyjeżdżają na miesięczne zagraniczne praktyki zawodowe.
Koszty udziału pokrywane są w całości z Funduszy Unijnych pozyskiwanych przez szkołę.

 

ZAGRANICZNE PRAKTYKI INFORMATYKÓW:

Portugalia: 2019, 2017, 2015, 2014, 2013 Hiszpania: 2017, 2016

 

 

Kwalifikacje zawodowe

Nauka w technikum trwa 5 lat (po szkole podstawowej). Uczeń w trakcie nauki będzie zdawał egzaminy zewnętrzne pozwalające na uzyskanie dwóch kwalifikacji:

INF.02 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

   1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
   2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
   3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
   4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
   5. Administrowanie systemami operacyjnymi

INF.03 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

   1. Programowanie aplikacji
   2. Tworzenie i administrowanie bazami danych
   3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego z dwóch kwalifikacji jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technika informatyka.