A
A

Umowa partnerska z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kętach

Podczas Walnego Zgromadzenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach, w dniu 13 stycznia 2018 r. podpisana została umowa partnerska  pomiędzy Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika a Ochotniczą Strażą Pożarną w Kętach. 
Umowę podpisali: Prezes OSP – druh Jan Wołoszyn oraz Dyrektor Szkoły mgr Ilona Kula.

   

Celem umowy jest nawiązanie współpracy oraz objęcie patronatem merytorycznym przez OSP Kęty – klasy o profilu TECHNIK ELEKTRYK Z PRZYSPOSOBIENIEM POŻARNICZYM, która od 1 września 2018 r. rusza w kęckim KOPERNIKU.

Patronat przyjmuje następującą formę:

  • Udzielanie pomocy dydaktycznej przez członków osp Kęty w realizacji zajęć wynikających z podstawy programowej d!a profilu technik elektryk z przysposobieniem pożarniczym;
  • Współorganizowanie wycieczek przedmiotowych;
  • Współorganizowanie imprez o charakterze edukacyjno-branżowym organizowanych na terenie szkoły np.,,Tydzień z zawodem”;
  • Przekazywanie nieodpłatnie używanego sprzętu i wyposażenia osp do wykorzystania w procesie dydaktycznym;
  • Organizowanie spotkań z uczniami mającymi na celu podnoszenie zainteresowania młodzieży ratownictwem;
  • Prowadzenie działań promocyjnych zachęcających do podejmowania kształcenia o tematyce ratowniczej w PZ Nr 10 SME w Kętach;
  • Umieszczanie informacji o szkole we własnych publikacjach związanych z OSP, w materiałach promocyjnych, reklamach, na stronie internetowej;
  • Umożliwienie uczniom naszej szkoły odbycia praktyk;
  • Umieszczenie informacji o osp w materiałach promocyjnych, reklamach, na stronie internetowej;
  • Przedstawiciel osp na lekcjach przedmiotów poprowadzi warsztaty z zakresu przysposobienia pożarniczego (ratownictwa).

 

             

Uczniowie naszej szkoły działający w Ochotniczej Straży Pożarnej.