A
A
C

Ważne informacje dla zdających maturę

Ważne informacje dla zdających maturę

1.Na egzamin należy zgłosić się 1 godz. przed egzaminem.

Wejście do szkoły w czasie egzaminu maturalnego:

  • IV T, IV D – wejście obok sali gimnastycznej
  • IV BC, III LO – wejście główne

Przy wejściu do szkoły i do sal egzaminacyjnych obowiązkowa dezynfekcja rąk!

  1. Na egzamin należy zabrać:

– dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,

maseczkę,

– własne przybory do pisania: długopis z czarnym wkładem, na matematykę: kalkulator prosty, cyrkiel, linijkę,

– można zabrać małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze w czasie egzaminu,

– naklejki z kodami zostaną rozdane w pierwszym dniu egzaminu.

  1. Szkoła zapewnia: „Wybrane wzory matematyczne” i „Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, fizyki i chemii”.
  2. Nie można spóźnić się na egzamin.
  3. Zabronione jest wnoszenie do sal egzaminacyjnych i korzystanie z telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych.
  4. Nie można wnosić do sal egzaminacyjnych przyborów nieujętych w „Komunikacie dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w roku 2021”.
  5. W przypadku choroby lub jakichś zdarzeń losowych należy poinformować przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego tj. dyrektora szkoły, nie później niż w dniu egzaminu. Wydarzenia i chorobę należy udokumentować.
  6. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie egzaminu maturalnego

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im Mikołaja Kopernika w Kętach

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 27 kwietnia 2021 19:37