A
A

XVIII edycja konkursu „Wiem wszystko o Patronie Szkoły” zakończona !

XVIII edycja konkursu „Wiem  wszystko o Patronie Szkoły” zakończona !

W dniu 15 grudnia 2023 r. odbyła się XVIII edycja cyklicznego naukowego konkursu wiedzy o Mikołaju Koperniku, patronie naszej szkoły. Od wielu lat służy on poszerzaniu wiedzy młodzieży o tej wybitnej postaci, tworzy okazję wykazania się uzdolnieniami i kreatywnością, kształtuje umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji, rozwija poczucie przynależności do społeczności szkolnej oraz budzi szacunek dla tradycji szkoły.

W konkursowe szranki stanęli uczniowie klas pierwszych technikum i liceum ogólnokształcącego: klasy I A, I D, I G, I T, I C oraz I s. Konkurs  przeprowadzony został w formie pisemnego testu składającego się z różnorodnych pytań zamkniętych i otwartych dotyczących życia, działalności i osiągnięć naukowych wielkiego astronoma. Nie było łatwo, choć dużo wcześniej przed przystąpieniem do testu uczniowie mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną zawierającą istotne fakty związane z Patronem naszej szkoły oraz informacjami na jego temat umieszczonymi na gazetce szkolnej. Ostatecznie konkurs wyłonił klasy, które znalazły się w czołówce  szkolnych ekspertów wiedzy o Mikołaju Koperniku – człowieku wszechstronnym, odważnym, niezwykle wytrwałym i pracowitym.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom  !

WYNIKI KONKURSU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

KlasaLiczba uczestników  Suma punktów i ich średnia liczba   Miejsce
IA          27    388                             14,37     I
IG          22    311                              14,14     II
I s          24    329                             13,7     III
IC          28    243                              8,68     IV
ID          21    160                              7,6     V
IT          26    176                              6,8     VI
Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 19 stycznia 2024 19:48