A
A
C

Zmiany w nauczaniu praktycznej nauki zawodu od 26 kwietnia 2021 r.

Zmiany w nauczaniu praktycznej nauki zawodu od 26 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Informacje zaczerpnięte ze strony:
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Kategoria: Aktualności Data opublikowania: 23 kwietnia 2021 11:28