A
A

Umowy partnerskie

Umowa partnerska z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii

W  dniu 19.10.2012 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika, w imieniu którego działa Dyrektor Szkoły mgr Aneta Jekiełek, a  Wyższą Szkołą  Turystyki I Ekologii kierowaną przez Panią Kanclerz mgr Marię Grzechynkę.

Celem tej umowy jest nawiązanie współpracy i objęcie patronatem przez Wyższą Szkołą  Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej klasy o profilu technik hotelarstwa w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kętach.

Patronat przyjmuje formę projektu „Klasa Patronacka” i dotyczy :

  • udzielania pomocy dydaktycznej przez pracowników Uczelni  w realizacji zajęć wynikających z podstawy programowej dla zawodu hotelarza ;
  • prowadzenia badań naukowo-dydaktycznych oraz ćwiczeń praktycznych na terenie Szkoły;
  • współ organizacji  imprez o charakterze edukacyjnym  organizowanych na terenie Szkoły i Uczelni;
  • wymiany doświadczeń między pracownikami obu placówek w ramach wspólnych warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych służących aktualizacji wiedzy i umiejętności;
  • współpracy przy realizacji projektów, inicjatyw edukacyjnych;
  • prowadzenia działań promocyjnych zachęcających uczniów do podejmowania dalszego kształcenia ;
  • umieszczania informacji o Szkole i Uczelni we własnych publikacjach , materiałach promocyjnych, reklamach, stronie internetowej, punkcie rekrutacyjnym;
  • patronatu nad Szkolnym Kołem Turystycznym „20-stka”.

Aktualizacja, 22.01.2015

W czwartek,  15 stycznia 2015 uczniowie klas maturalnych PZNR10SME  mieli okazję zapoznać się z ofertą  Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej– sprawującą  patronat nad naszymi klasami  hotelarskimi.

W trakcie spotkania zostały przedstawione  kierunki  i tok studiów, oferty odbycia praktyk i staży oraz  możliwości zatrudnienia po zakończeniu nauki. Młodzież naszej szkoły, podczas prezentacji multimedialnej, poznała strukturę uczelni, jej siedzibę i tradycje. Prowadzący spotkanie, pan Bartosz Mróz, opowiadał o stażach zagranicznych, możliwościach pracy w czasie roku akademickiego i przyjemnościach życia studenckiego.

Na  koniec  spotkania  każdy uczestnik otrzymał foldery i ulotki informujące o WSTiE.

PZNR10SME

Czytaj więcej...

Umowa partnerska z Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

logo PWSZ im. rtm Pileckiego w OśięcimiuW dniu 12.05.2021 roku w Oświęcimiu zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy: Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, reprezentowaną przez Rektor dr n. o zdr. Sonię Grychtoł a  Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Ilonę Kulę

Zgodnie z tekstem porozumienia przedmiotem współpracy jest realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych, rozwojowych i innych, mających na celu propagowanie wiedzy. … czytaj więcej

Czytaj więcej...

Umowa o współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej

17 styczniu 2013 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku Białej (http://www.wbmii.ath.bielsko.pl/), którą reprezentował Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki a Powiatowym Zespołem Nr 10 Szkół. Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach reprezentowanym przez dyrektor Anetę Jekiełek.

Niniejsza umowa ma na celu podjęcie działań zmierzających w kierunku zacieśnienia współpracy pomiędzy społecznością akademicką ATH w Bielsku Białej, a społecznością uczniowską PZNr10SME w Kętach. Strony zobowiązały się do pogłębienia kontaktów obu społeczności, rozszerzenia relacji edukacyjnych tak, aby młodzież ponadgimnazjalna poznała środowisko akademickie. Każdy uczeń będzie miał możliwość uczestnictwa w akademickich wykładach otwartych, ciekawych zajęciach laboratoryjnych oraz szkoleniach uzupełniających. Umową będzie objęta promocja obu instytucji w środowisku lokalnym. Zawarta umowa umocni również dotychczasową kilkuletnią współpracę PZNr10 SME z Wydziałem Budowy Maszyn i Informatyki ATH, za co serdecznie chcemy podziękować Władzom Dziekańskim oraz pełnomocnikowi Dziekana WBMiI ds. współpracy.


W dniu 2 lutego 2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej z młodzieżą klas o profilu, mechanicznym, elektronicznym i informatycznym.
W ramach spotkania młodzież wysłuchała wykładu pana dr hab. Szymona Wąsowicza, prof. ATH nt. „Wybrane zagadnienia optymalizacyjne”. W dalszej części Pan Szymon Wąsowicz przedstawił szereg informacji o Uczelni, warunkach rekrutacji i perspektywach zatrudnienia po jej ukończeniu.

Naszą szkołę w spotkaniu reprezentowali: pani dyrektor Aneta Jekiełek i pan Andrzej Rodak.


24 września br. klasa IV BT (elektronicy i informatycy PZNr10SME) uczestniczyła w wykładach i labolatoriach zorganizowanych w ramach dni otwartych przezAkademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, która jest Partnerem naszej szkoły.

Tematyka zajęć:

Wykłady:
– „W sieci możesz czuć się bezpiecznie”,
– „Sieci światłowodowe w informatyce i telekomunikacji”.

Labolatoria:
– „Programowanie sterowników PLC”,
– „Programowanie robotów przemysłowych FANUC”,
– „Skanowanie 3D”.

Ponadto przez cały dzień dostępna była ciekawa wystawa motoryzacyjno-lotnicza, na której m.in. prezentowana były:
– samochód Alfa Romeo 4C oraz jego silnik 1.7 TBi,
– zabytkowy samochód FIAT 500
– nowe samochody rodziny FIAT 500
– i inne…;-)

Dziękujemy ATH za miłe przyjęcie i nowe, zawodowe doświadczenia.

Czytaj więcej...