A
A
C

Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ketach  w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej  Powiatu Oświęcimskiego” ogłasza rekrutację na bezpłatną formę wsparcia – Doradztwo Zawodowe dla uczniów technikum :

technik hotelarstwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

kucharz

piekarz

cukiernik

Kandydat zobowiązany jest wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia należy oddać do  doradcy zawodowego sala nr 2 do dnia 13 listopada 2018r.

Formularze zgłoszenia rozdawane są podczas spotkań z koordynatorem projektu lub można je pobrać w sekretariacie szkoły lub doradcy zawodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz regulaminu rekrutacji, uczestnictwa  w tej formie wsparcia udzielane są w gabinecie Modernizacji Kształcenia Zawodowego. Ewentualne pytania proszę kierować do Dagmary Kojder-Pyrdziak – koordynatora projektu.

   Regulamin