A
A
C

Prelekcja „Szlakiem legionistów w Kętach i okolicy”

Prelekcja „Szlakiem legionistów w Kętach i okolicy”

W PZNR 10SME rozpoczął się cykl imprez związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Z inicjatywy szkolnego Koła Turystycznego „20-stka”,  uczniowie Kopernika mieli okazję uczestniczenia w prelekcji „Szlakiem legionistów w Kętach i okolicy”, którą poprowadził historyk, Pan Andrzej Małysa z kęckiego muzeum.

Nasz gość na wstępie przedstawił sylwetkę marszałka J. Piłsudskiego, sytuację polityczną  Europy w przeddzień wybuchu I wojny światowej oraz okoliczności utworzenia  Legionów. Relacja kęckiego Cechu Piekarskiego o pierwszych dniach wojny w mieście dopełniła wprowadzenia.

W barwnej opowieści  przeplatanej pokazem zdjęć,  pojawiły się wspomnienia i opisy pobytu około 2000 legionistów w Kętach – tłumy ludzi na Rynku, owacje, defilada, którą odbierał osobiście komendant Piłsudski. Informacje o pobycie wojska w okolicznych miejscowościach: Bulowicach, Czańcu, Kobiernicach, Kozach, czy Bujakowie zaskoczył niejednego słuchacza prelekcji. Tu legioniści odpoczęli po walkach na froncie wschodnim, zostali odznaczeni za męstwo, otrzymali nowe mundury, mieli możność wyleczenia ran, ale także pozostawili na kęckim cmentarzu swoich zmarłych kolegów.

Opis oraz fotografie pamiątek legionowych będących w posiadaniu miejskiego muzeum dopełniły prezentacji.

Koło Turystyczne „20-stka” składa serdeczne podziękowania Dyrekcji  Kęckiego Muzeum, a szczególnie Panu Małysie,  za barwną i zajmującą  opowieść o historii naszego miasta  i okolic z okresu budowania państwowości polskiej.

Kategoria: Aktualności, Kółko turystyczne 20-stka Data opublikowania: 20 września 2018 21:34