A
A
C

Staż zawodowy

Ogłoszenie naboru na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2020.

Rekrutacja na staż zawodowy  potrwa od 08.06.2020 r. do 22.06.2020 r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Formularz jest dostępny w sekretariacie PZNr10SME w Kętach lub pod linkiem poniżej

Formularz zgłoszeniowy

 
Ogłoszenie naboru na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2019.

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 05.04.2019r. do 15.04.2019r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr2 do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Formularz jest dostępny w sekretariacie PZNr10SME w Kętach lub pod linkiem poniżej

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły PZNr10SME w godz. 8.00 – 14.00.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”:

  REGULAMIN STAŻY
Ogłoszenie naboru na staż zawodowy dla zawodów branży turystyczno-gastronomicznej w roku 2018.

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa od 17.07.2018r. do 24.07.2018r.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy do Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.: „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.

Formularz jest dostępny w sekretariacie PZNr10SME w Kętach lub pod linkiem poniżej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie szkoły PZNr10SME w godz. 8.00 – 14.00.

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach projektów pn.:„Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”:

REGULAMIN STAŻY