A
A

Europejski wymiar kęckiego „Kopernika”

Europejski wymiar kęckiego „Kopernika”

Nie od dziś wiadomo, że  kęcki „Kopernik” dba o to, żeby jego propozycje kształcenia były  zgodne z potrzebami rynku pracy. Już od wielu lat Szkoła proponuje swym uczniom możliwość wyjazdu na miesięczne praktyki zawodowe m.in. do Portugalii, Anglii czy  Hiszpanii .

W ubiegłą sobotę  z takich właśnie praktyk, w ramach programu ERASMUS +,  wróciła grupa  14 uczniów  klasy III HD. W trakcie realizacji praktyk zawodowych  uczniowie klas technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarz rozwijali swoje kompetencje zawodowe. Poznawali metody i techniki pracy.  Uczyli się wykonywać specyficzne dla danego zawodu czynności i zadania pod okiem profesjonalistów. Zdobywali nowe kwalifikacje i doświadczenia. Zapoznawali się  z najnowszymi rozwiązaniami  w branży hotelarsko-gastronomicznej oraz ze specyfiką pracy w europejskich przedsiębiorstwach.

Praktykanci musieli posługiwać się na co dzień językiem angielskim i hiszpańskim, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa zawodowego. Mobilności  takie są okazją do poznania bogatej kultury i dziedzictwa kraju partnerskiego. Wykształcone zostają kompetencje międzykulturowe, takie jak: otwartość, akceptacja i tolerancja.

Nie można zapominać o fakcie, że również kadra „Kopernika” weźmie udział  w tym roku udział w szkoleniach zawodowych w Irlandii. Ośmioosobowa grupa już w czerwcu będzie miała szansę na zweryfikowanie swojego postrzegania nauczania przedmiotów zawodowych.

Poprzez współpracę z zagranicznymi partnerami – podczas praktyk dla uczniów i szkoleń dla kadry poszerzony zostaje międzynarodowy wymiar kształcenia w Powiatowym Zespole Nr 10SME. Jesteśmy przekonani, że znajomość rozwiązań zagranicznych   systemów oświaty oraz zasad działania współpracy Szkoła-Partnerzy wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości pracy szkoły w jej codziennym  funkcjonowaniu.

Trzeba zaznaczyć międzynarodowy wpływ współpracy dla obie strony projektu. Nasi zagraniczni partnerzy również zyskują wymiar europejski poprzez wspólne realizowanie projektu  z  polską szkołą, budując swój otwarty na Europę wizerunek.

Projekt  „Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości”

 jest  realizowany przy wsparciu  programu Unii Europejskiej Erasmus +.”

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 31 maja 2022 14:02