A
A

Podsumowanie projektu „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów”.

Podsumowanie projektu „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów”.

Powiatowy Zespół Numer 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach zakończył realizację projektu: „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów”.

W ramach realizowanego w latach 2019-2022 przedsięwzięcia na tygodniowe zagraniczne szkolenia wyjechało 10 nauczycieli szkoły. Wzięli oni udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe. Wyjazdy do Hiszpanii i Portugalii stały się okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów  oraz do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Zdobyta podczas szkoleń wiedza jest wykorzystywana do podniesienia jakości nauczania w szkole oraz o realizacji kolejnych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.

Więcej informacji na temat projektu i jego rezultatów można znaleźć na stronie projektu dostępnej pod adresem pz10.eu w zakładce Projekty.

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 12 października 2022 16:28