A
A

Erasmus+ Anglia

Przygotowania „Kopernika” do praktyki zawodowej w Anglii

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach na stałe zagościły w planie pracy zarówno uczniów klas Technikum  jak i ich opiekunów. Od kilku już lat kształcący się w klasach tego właśnie typu szkoły mogą poszczycić się udziałem w wyjazdach dających im przede wszystkim możliwość rozwoju zawodowego nie pomijając przy tym rozwoju kompetencji takich jak znajomość języka, samodzielność, zaradność i poznanie kultury innego kraju.

Aby jakość tych staży była na najwyższym poziomie wicedyrektor PZNR10SME oraz jednocześnie koordynator projektu „„Europejskie Praktyki Zawodowe- doświadczenie na dziś i jutro”  Ewa Marchewka wraz z panią Jolantą Kuźmą – nauczycielem j. angielskiego jak i opiekunką młodzieży podczas planowanej praktyki odbyły wizytę przygotowawczą w Plumouth/Anglia. Wizyta miała na celu dopracowanie szczegółów wyjazdu grupy 18 uczniów do Plymouth.

Tym razem swe kompetencje zawodowe będą na międzynarodowym rynku pracy zdobywali uczniowie klasy o profilu TECHNIK HOTELARZ oraz TECHNIK ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH. Podczas wizyty zorganizowano spotkania z kilkoma przyszłymi pracodawcami naszych uczniów, poznano zasady przydziały uczniów zarówno do firma jak i rodzin goszczących , uściślono zakres współpracy, ustalono osoby odpowiedzialne za dalszą realizację projektu i zagwarantowanie właściwego poziomu współpracy. Wyjazd był również okazją do poznania możliwości organizowania czasy wolnego grupy. Warto bowiem podkreślić, iż w ramach takiego wyjazdu uczestnicy mają zagwarantowane wszelkie podstawowe świadczenia: przejazdy, przeloty, transport lokalny, wyżywienie, noclegi jak i program kulturalny w czasie wolnym. Organizacja Tellus Education Group, która jest partnerem Szkoły w tym projekcie oferuje również zajęcia dodatkowe oraz spotkania konwersacyjne. Wszystkie ww. kategorie finansowane są z funduszy projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe- doświadczenie na dziś i jutro”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2016-2018 w ramach programu ERASMUS+.

Wyjazd zagranicę poprzedzony zostanie udziałem w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym, językowym oraz z zakresu zapobiegania ryzyku.

Należy zaznaczyć, że młodzież „Kopernika” również w ramach programu Erasmus+ w tym roku szkolnym  pojedzie na praktykę do znanej nam już Portugalii oraz Hiszpanii.

PZNR10SME

Projekt „Europejskie Praktyki Zawodowe- doświadczenie na dziś i jutro”

 jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

Czytaj więcej...

Praktykanci o praktykach z Erasmus+

Kęcki „Kopernik” zorganizował spotkanie informacyjne z myślą o młodzieży zakwalifikowanej do udziału w  tegorocznych praktykach zagranicznych w Hiszpanii, Portugalii oraz Anglii.  Miało ono  na celu również promocję praktyk opłacanych z pozyskanych przez  Szkołę funduszy unijnych pochodzących z  programu Erasmus Plus. Uczniowie zostali zapoznani  m.in. z:

Czytaj pełny tekst.

Czytaj więcej...

Seminarium-Rola opiekuna podczas praktyk

„Kopernik” na seminarium w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus+ 

   Dnia 07 listopada 2016. odbyło się w Warszawie seminarium na temat roli opiekuna w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w Programie Erasmus+. W seminarium tym, które świetnie odpowiada potrzebom PZNr10SME im.M. Kopernika wzięła udział wicedyrektor Ewa Marchewka. Przecież w ramach programów unijnych- przedtem Leonardo da Vinci, Comenius a teraz Erasmus + uczniowie szkoły od lat mają możliwość zgłębiani tajników zawodu w zagranicznych firmach na obcym gruncie, poznając przy okazji kulturę  oraz język kraju goszczącego.

Czytaj pełny tekst.

Czytaj więcej...

„Kopernik” na konferencji Erasmus+ w Warszawie

W dniach 07.04.2016r. dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 10 SME w Kętach Aneta Jekiełek wraz wicedyrektor Ewą Marchewką wzięły udział w konferencji „Karta jakości mobilności w obszarze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego na lata 2016-2020 w ramach projektu Erasmus+” która odbyła się w Warszawie.

Konferencja skierowana była do instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, które posiadają  doświadczenie w realizacji projektów mobilności o dobrej jakości. Ponieważ PZ NR10SME im. M. Kopernika w Kętach ma już za sobą zamknięte trzy duże projekty unijne ma szansę na uzyskanie ww. karty.

Podczas konferencji omówiono zasady wnioskowania o Kartę jakości mobilności, strategie umiędzynarodowienia instytucji a szkoły, które posiadają Kartę podzieliły się swymi doświadczeniami.
Warto przypomnieć, że „Kopernik” realizuje właśnie kolejny projekt praktyk zawodowych w Portugalii oraz Hiszpanii skierowany do uczniów klas III_Technikum.

W tym dniu rozpoczęła się również studencka konferencja Annual General Meeting, organizowana przez międzynarodową organizację studencką Erasmus Student Nerwork. Głównym jej tematem była szeroko rozumiana mobilność studencka m.in. jako kontynuacja wcześniejszych praktyk zagranicznych w ramach Erasmus+.

Czytaj więcej...

Erasmus+ Anglia – uczniowie

 Uczniowie „Kopernika” na stażach  zawodowych w Anglii

Jak  już wcześniej informowaliśmy, po podpisaniu w sierpniu 2016 r.  umowy na realizację przez   Powiatowy Zespół Nr 10 SME im. M. Kopernika w Kętach   projektu  :

„Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” ,

który to jest realizowany programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus +, rusza rekrutacja na staże zawodowe w Anglii dla dwóch grup naszych uczniów: techników hotelarstwa oraz techników  żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie  przejdą fazy rekrutacji, dopuszczającej ich do wyjazdu. Dopiero jego pozytywne zaliczenie wyłoni  ostatecznie tych, którzy  pojadą na praktykę. Nie ma co ukrywać- motywacja jest naprawdę dobra!

Przypomnijmy tylko, że młodzież  klas trzecich rywalizuje  o udział w projekcie „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”, gdzie podczas czterotygodniowego pobytu zagranicznego uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i te interkulturowe oraz wiadomości i umiejętności, dzięki którym będą mieli możliwość rozwoju swojej dalszej drogi zawodowej.

O szansie dla uczniów zostali oczywiście powiadomieni podczas spotkań z dyrekcją rodzice młodzieży , i oni też będą z pewnością wspierać dzieci w procesie rekrutacji.

Cały projekt realizowany  będzie w latach 2016-2018, obejmuje wyjazdy dla hotelarzy i gastronomów (18 osób-maj 2017) oraz hotelarzy i mechaników (12 osób –marzec 2018). Całkowita kwota dofinansowania pozyskana przez szkołę to 91 815 Euro.

Należy zaznaczyć, że młodzież „Kopernika”  również w ramach programu Erasmus + w tym roku szkolnym  pojedzie na praktykę do znanej nam już Portugalii  oraz Hiszpanii.

Projekt „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +

PZNr10 SME

Czytaj więcej...

Angielskie przygody kęckiego „Kopernika”

Plymouth -jedno z największych miast na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii, jest miejscem praktyk hotelarzy i kucharzy kęckiego Kopernika. Uczniowie klas 3 odbywają miesięczną praktykę zawodową połączoną z doskonaleniem języka w angielskich  firmach  w ramach projektu  „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , który to jest realizowany z programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+.

Grupa 18 osobowa rozpoczęła swoją angielską przygodę 22 kwietnia lotem do Bristolu. Po przyjeździe do docelowego Plymouth uczniowie zostali zakwaterowani u rodzin goszczących. Pierwszy dzień pobytu to spotkanie- welcome meeting w szkole językowej Tellus, które okazało się być momentem organizacyjnym dla grupy polskiej, włoskiej i francuskiej. Integralną częścią pierwszego dnia praktyk była wspólna wycieczka po mieście. Plymouth pokazało się ze swojej lepszej strony,  w słońcu prezentując swe historyczne i geograficzne walory. Dzień następny to podjęcie pracy w firmach hotelarskich i gastronomicznych. Tydzień  wypełniony był rzetelnym wykonywaniem codziennych obowiązków w angielskich firmach, co pozwala zdobyć wiedzę i branżowe doświadczenie. Popołudniami młodzież ma możliwość  spotkania się w szkole Tellus w międzynarodowym towarzystwie w ramach zajęć obejmujących zabawy integrujące grupy, kształcenie językowe i kulturowe. Z kolei sobota to czas aktywnego odpoczynku –poza nami wyjazd do Kornwalii,  zwiedzanie St Michael’s Mount koło Penzance oraz St.Ives, największych atrakcji turystycznych regionu.

Zagraniczne praktyki zawodowe są nadzorowane przez opiekunów stażu i koordynatorów Erasmusa+, którzy z dumą przyjmują opinie bossów o pracy polskich uczniów, podkreślających sumienność, pracowitość, kompetencje zawodowe i komunikatywne praktykantów.

Nad bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem uczniów czuwają nie tylko polscy nauczyciele, ale również rodziny goszczące, nazywane pieszczotliwie przez młodzież „host mamami”. Gospodarze pomagają młodzieży w organizowaniu życia codziennego, dogadzają ich kulinarnym zachciankom, wyjaśniają zawiłości angielskiego stylu życia i mentalności, są pomocni w każdej trudnej sytuacji.

Co robią uczestnicy praktyk zawodowych  w Plymouth (Anglia) kiedy nie pracują? Otóż odpoczywają w raju…

Po kolejnym pracowicie spędzonym tygodniu, po pilnym podnoszeniu swoich kompetencji zawodowych i językowych uczniowie Powiatowego Zespołu Nr 10SME im. M. Kopernika mogli odpocząć właśnie w „raju”. W sobotę w ramach poznawania kraju goszczącego technicy hotelarstwa oraz żywieniowcy wyruszyli na wycieczkę do Eden Project, miejsca zwanego największą szklarnią świata. To niezwykły ogród botaniczny, położony w hrabstwie Kornwalia, pełen egzotycznych roślin z różnych stron świata. Uczniowie mogli poczuć się tam, jak w prawdziwym lesie tropikalnym, zaobserwować relacje zachodzące w naturze oraz poznać (zrozumieć) ekologiczne aspekty życia na Ziemi. Dla kucharzy oraz innych amatorów zdrowego żywienia szczególną atrakcją była możliwość skorzystania z kuchni serwującej potrawy z produktów pochodzących z własnych ekologicznych upraw.

W kolejny wolny dzień- niedzielę, młodzież miała okazję  podziwiać  statki pirackie, posłuchać  żeglarskich szant a nawet zrobić sobie zdjęcia ze słynnym Jackiem Sparrowem. Miasto Plymouth opanowali bowiem piraci z okazji corocznego „Pirate Weekend”8.

Pogoda dopisywała, humory również, grupa chłonęła widoki i atmosferę nadmorskiego Plymouth, będąc świadomą , że to już ostatni tydzień  zagranicznej praktyk w ramach projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”, który to jest realizowany z programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+.

W przyszłym roku tymi widokami cieszyć się będą kolejni uczniowie „Kopernika”.

PZNr10SME

Czytaj więcej...