A
A

Rekrutacja na kurs KUCHNIA ORIENTALNA

Rekrutacja na kurs KUCHNIA ORIENTALNA

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach,   w ramach programu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, ogłasza rekrutację na kurs  Kuchnia orientalna.

Kurs adresowany jest do  uczniów, kształcących się w następujących zawodach:

 technik hotelarstwa

technik żywienia i usług gastronomicznych

kucharz

piekarz

cukiernik

Uczniowie zainteresowani kursem zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienia i podpisania formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w Sekretariacie.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w terminie od 01 do 14 września 2021r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego udziela pani Maria Czechowska – koordynator projektu.

 

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 30 sierpnia 2021 23:12