A
A

Zagraniczne staże zawodowe informatyków i elektroników Kopernika w Hiszpanii

Zagraniczne staże zawodowe informatyków i elektroników Kopernika w Hiszpanii

15-osobowa grupa uczniów kęckiego Kopernika kształcąca się w zawodach technik informatyk i technik elektronik wzięła udział w dwutygodniowych stażach zawodowych w hiszpańskim Alicante.

Uczestnicy wyjazdu zrealizowanego w ramach projektu Erasmus+ 2020-1-PL01- KA116-079364 „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej”, poznawali zasady funkcjonowania przedsiębiorstw branżowych. Pod okiem zagranicznych opiekunów praktyk wykonywali powierzone im zadania.

Staże zawodowe stały się również okazją do odkrycia dziedzictwa kraju goszczącego.

W trakcie realizowanego w czasie wolnym programu kulturowego uczniowie poznali zabytki Alicante, a także odwiedzili słoneczną Murcję.  Zwiedzili położoną nad brzegiem Morza Śródziemnego Kartagenę ze słynnymi ruinami rzymskiego amfiteatru. Wizyta w Elche stała się okazją do podziwiania istniejących nieprzerwanie od czasów starożytnych, największych w Europie, wpisanych na listę UNESCO, gajów palmowych.

Projekt 2020-1-PL01- KA116-079364 „Międzynarodowe staże zawodowe kluczem do sukcesu przyszłych pracowników Unii Europejskiej” jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Koordynatorkami projektu są nauczycielki Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach mgr inż. Dorota Gawron i mgr Urszula Kudłacik.

Kategoria: Aktualności, Projekty Data opublikowania: 31 maja 2022 15:28