A
A

Projekty

Portuguese adventure of computer scientists of Kęcki Copernicus.

20 maja 2023 10:25

As part of the Erasmus+ project, 17 students of Powiatowy Zespół No. 10  Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika carried out two-week internships in Portuguese companies in the information technology industry.

During the internships, the students improved professional, linguistic and social competencies. They learned the specifics of the operation IT companies, while improving their communication skills in English language.

(Ostatni!!!) KURS  OBSŁUGI WÓZKA  WIDŁOWEGO

(Ostatni!!!) KURS OBSŁUGI WÓZKA WIDŁOWEGO

21 września 2022 06:20

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, w ramach programu
Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego, ogłasza rekrutację uzupełniającą na Kurs obsługi wózka widłowego.

KURS  UPRAWNIEŃ S.E.P. do 1kV

KURS UPRAWNIEŃ S.E.P. do 1kV

12 września 2022 22:42

Logo projektów finansowanych ze środków UE

KURS  UPRAWNIEŃ S.E.P. do 1kV

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach, w ramach programu
Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego, ogłasza rekrutację na Kurs uprawnień SEP do 1kV.

Erasmus+ Kadra 2019-2022

24 sierpnia 2022 21:17

Podsumowanie projektu „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów”.

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika zakończył realizację projektu „Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów”.

W ramach realizowanego w latach 2019-2022 przedsięwzięcia na tygodniowe zagraniczne szkolenia wyjechało 10 nauczycieli szkoły. Wzięli oni udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe. Wyjazdy do Hiszpanii i Portugalii stały się okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów  oraz do doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

 

 

Zdobyta podczas szkoleń wiedza jest wykorzystywana do podniesienia jakości nauczania w szkole oraz o realizacji kolejnych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym.

Więcej informacji na temat projektu i jego rezultatów można znaleźć na stronie projektu dostępnej pod adresem pz10.eu w zakładce Projekty.

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA


 

Kadra PZ nr 10 na kursach w Hiszpanii.

Wakacje to dla nauczycieli Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach doskonały czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W sierpniu 2022 dyrektor szkoły mgr Ilona Kula i nauczycielka języka niemieckiego mgr Agnieszka Kotyńska uczestniczyły w zorganizowanym w hiszpańskiej Walencji kursie Understand yourself, understand your learners.

Wraz z nauczycielami z innych szkół poznawały m.in. techniki rozpoznawania mocnych i słabych stron uczniów. Nauczyły się wykorzystywać tę wiedzę do indywidualizacji procesu nauczania.

 

 

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA


 

 

Nauczyciele kęckiego Kopernika doskonalą umiejętności wykorzystania robotyki i rzeczywistości rozszerzonej.

Dwie nauczycielki Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach mgr inż. Dorota Gawron, mgr Ewa Marchewka uczestniczyło w 5-dniowym kursie Robotics and Augmented Reality in 21st School.

W trakcie szkolenia w Portugalii wraz z nauczycielami z Niemiec, Austrii i Rumunii poznawały najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalające na wprowadzenie elementów robotyki na zajęciach w szkole.  Testowały dostępne na rynku aplikacje edukacyjne wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną.

Kolejnym etapem projektu jest wdrożenie poznanych rozwiązań na zajęciach w szkole

 

 

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA


 

Nauczyciele kęckiego Kopernika podnoszą kwalifikacje w Walencji.

Kolejne dwie nauczycielki Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach uczestniczyły w zagranicznym kursie zorganizowanym w ramach projektu Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Wicedyrektor szkoły mgr Halina Palarczyk-Karp i nauczycielka geografii mgr Maria Czechowska brały udział w szkoleniu Team Work as a Mean for Enhancing Productivity.

W trakcie kursu poznały najnowsze techniki pracy w grupie. Dowiedziały się jak skutecznie organizować pracę grupy uczniów, wykorzystując potencjał jej wszystkich członków.

Po powrocie do kraju nauczycielki podzielą się zdobyta wiedza z pozostałymi pracownikami szkoły. Poznane nowe metody pracy zostaną wykorzystane na zajęciach z uczniami.

 

 

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA


 

 

Czas na nowe zagraniczne kursy dla nauczycieli PZ nr 10.

Panie mgr Małgorzata Dziędziel-Gabryszak i mgr Marcelina Masłowska w maju wyjechały na tygodniowy kurs Health and Safety in Educational Institutions do Hiszpanii.

Szkolenie stało się okazją do zdobycia wiedzy na temat standardów pozwalających skutecznie dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w instytucjach edukacyjnych. Nauczycielki nawiązały nowe kontakty z kolegami z innych krajów. Zostaną one w przyszłości wykorzystane przez szkołę do tworzenia nowych międzynarodowych projektów.

 

 

 

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

 


 

 

Cyberbezpieczeństwo i Cyberbullying  – kęcki Kopernik szkoli nauczycieli w Hiszpanii.

W kwietniu 2022 nauczyciele szkoły mgr Aldona Kuk i mgr inż. Andrzej Rodak uczestniczyli w zorganizowanym w hiszpańskiej Walencji szkoleniu Cybersecurity Education for Online Safety.

Wraz z kolegami z innych krajów nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje w obszarze związanym z cyberbezpieczeństwem. Poznawali techniki i sposoby zapobiegania i reakcji na zachowania uczniów związane z przemocą w sieci.

 

 

Wyjazd na zagraniczne szkolenie został sfinansowany ze środków programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach projektu 2019-1-PL01-KA101-064186 Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

 

 

 

 

 

Cybersicherheit und Cybermobbing – Kopernik bildet Lehrer in Spanien aus

24 sierpnia 2022 15:45

Die Lehrer der Schule –die  Frau  Mgr Aldona Kuk  und  der Diplomingenieur  Andrzej Rodak – haben im April 2022   an  der Schulung „Cybersecurity Education for Online Safety“ in Valencia (Spanien) teilgenommen.

Zusammen mit Kollegen aus anderen Ländern erhoben sie ihre Cybersicherheitsanforderungen für Lehrer. Sie lernten Techniken und Methoden zur Behandlung und Reaktion auf Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Online-Gewalt kennen.

Zeit für neue Auslandskurse für Lehrer PZ Nr 10

24 sierpnia 2022 15:41

Im Mai nahmen Frau Małgorzata Dziędziel-Gabryszak und Frau Marcelina Masłowska an einem Kurs – Health and Safety in Educational Institutions  in Spanien teil.

Die Ausbildung bot die Möglichkeit, in einer Bildungseinrichtung zum Thema Arbeitssicherheit und Arbeitshygiene tätig zu werden. Die Lehrer knüpften neue Kontakte zu Kollegen aus anderen Ländern. Sie werden von der Schule in Zukunft verwendet, um neue internationale Projekte zu erstellen.

Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »