A
A
C

Projekty

KĘCKI KOPERNIK NA POZYCJI NR 1 W KRAJU!

KĘCKI KOPERNIK NA POZYCJI NR 1 W KRAJU!

28 listopada 2018 16:06

Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach dołączył do elity 20 placówek oświatowych w Polsce wyróżnionych prestiżową Kartą jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET Mobility Charter). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wniosek kęckiego Kopernika uzyskał najwyższą ocenę w kraju i znalazł się na 1 pozycji wyników konkursu 2018

Praktyki zawodowe uczniów „Kopernika” w Anglii

Praktyki zawodowe uczniów „Kopernika” w Anglii

22 maja 2018 23:24

Plymouth – jedno z największych miast na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii, jest po raz kolejny miejscem praktyk hotelarzy i kucharzy kęckiego „Kopernika”. Dwunastu uczniów klas trzecich Technikum o profilu technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbywa miesięczną praktykę zawodową połączoną z doskonaleniem języka w angielskich firmach w ramach projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”,  realizowanego z programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus +.

Przygotowania do staży zawodowych w Anglii w „Koperniku”

Przygotowania do staży zawodowych w Anglii w „Koperniku”

20 marca 2018 18:54

Zgodnie z planem,  po podpisaniu w sierpniu 2016 r.  umowy na realizację przez   Powiatowy Zespół Nr 10 SME im. M. Kopernika w Kętach   projektu: „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro” , który  jest realizowany w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus +,  dwie grupy naszych uczniów: TECHNICY HOTELARSTWA ( 6 osób) oraz TECHNICY  ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (6 osób) coraz intensywniej przygotowują się wymarzonego wyjazdu.

Kęcki „Kopernik” reprezentowany w Finlandii

Kęcki „Kopernik” reprezentowany w Finlandii

27 listopada 2017 19:20

Nie od dziś wiadomo, że PZNr10SME im. M.Kopernika w Kętach słynie z realizowania projektów unijnych, skierowanych zarówno do młodzieży jak i do  kadry nauczycielskiej.  Kolejnym przykładem takiego projektu była realizowana w ramach programu Erasmus+  tygodniowa wizyta studyjna  w Helsinkach,

„Kopernik” podsumowuje praktyki zagraniczne w Anglii, Hiszpanii i Portugalii

„Kopernik” podsumowuje praktyki zagraniczne w Anglii, Hiszpanii i Portugalii

22 czerwca 2017 18:30

W Hotelu na Błoniach w Bielsku-Białej, który sprawuje patronat nad klasami hotelarskimi w PZNr10SME, odbyła się uroczysta Gala podsumowująca zakończenie projektu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech, które zorganizowane zostały w ramach projektu „Europejskie doświadczenia dziś to nowe perspektywy zawodowe jutro” oraz zakończenie pierwszego etapu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów w Anglii, które zorganizowane zostały w ramach projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe – doświadczenie na dziś i jutro”. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach realizuje wyżej wymienione projekty staży zagranicznych przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Strona 1 z 212